Videoopptak fra møtet i kommunestyret.

Blant sakene i møtet var behandling av budsjett og økonomiplan.