Kundesentrene er kommunenes knutepunkt mot innbyggerne. Ved månedsskiftet var de ansatte i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen på studietur for å hente inspirasjon til arbeidet med oppbyggingen av kundesenterfunksjonen i Nye Drammen.

I Nedre Eiker heter det Innbyggerkontakten, i Svelvik Borgertorget og i Drammen Kundesenteret. Kjært barn har som kjent mange navn. Alle er de imidlertid kommunens stemme og ansikt utad og de som har kontakt med flest brukergrupper.

I Nye Drammen er det ikke bestemt hvilke funksjoner kundesenteret skal ha, men de ansatte har begynt arbeidet med å bli kjent med hverandre og hente inspirasjon for å være klare til å bygge opp noe helt nytt. Siden kommunene har felles telefonisystem er målet å begynne å samarbeide i god tid før kommunesammenslåingen finner sted.

På studieturen ble kommunene Færder, Arendal og Larvik besøkt. Alle de tre kommunene stilte velvillig opp og fortalte om sine kundesentere, blant annet om oppgaver og hvordan de er organisert.

Færder og Larvik har nylig vært gjennom kommunesammenslåing og kunne derfor komme med råd om hva ledere og ansatte på kundesenteret bør tenke på i god tid før kommunesammenslåingen.

I Arendal ble det, foruten mye nyttig informasjon om blant annet drift av turistinformasjonen, tid til omvisning i det flotte kombinerte rådhuset og kulturhuset.