Nylig var alle virksomhetsledere, enhetsledere, direktører og rådmann fra Drammen, Nedre Eiker og Svelvik samlet for å starte arbeidet med å bygge en felles kultur for nye Drammen

Ledersamlingen som ble arrangert i Drammen 20. september, hadde fått navnet ”Kultur for det nye”. Stort fokus var lagt på å bli kjent på tvers av kommuner og fagretninger.

Første delen av dagen ble derfor benyttet til å besøke en virksomhet. De 127 deltakerne var delt inn i 18 grupper som hver besøkte en virksomhet i én av de tre kommunene. Her fikk de et innblikk i driften og organiseringen av virksomheten. For mange ledere var dette deres første møte med en virksomhet utenfor eget fagområde, noe mange uttrykte at var veldig inspirerende og lærerikt.

Bygge ny organisasjonskultur


Andre del av dagen var alle deltakerne samlet for å få faglig påfyll om organisasjonskultur.Institutt for medskapende ledelse (IML) sto for den faglige delen, som besto av både foredrag og gruppeoppgaver. De la vekt på at lederne må være nysgjerrige på hverandre og ha gjensidig respekt for hverandres roller og oppgaver. Å dele kunnskap er et viktig ledd for å få til dette i praksis. Det å våge å spørre og våge å hjelpe er også essensielt.

IML ga også noen nyttige råd for veien lederne i de tre kommunene skal gå frem mot 2020.

– Det er viktig at dere får med flokken deres i riktig retning. Ikke glem at det vil kreve mye å komme dit dere skal. Dere må hjelpe de ansatte til å se det store bildet, sa representantene fra IML.

Rådmennene ble intervjuet på scenen av pressesjefen i Drammen, Gard Nybro-Nielsen. De oppfordret blant annet lederne til å se mulighetene en kommunesammenslåing gir, ikke problemene. Lederne ble også oppfordret til å holde seg informert om prosessene som pågår slik at de kan gi god informasjon til sine medarbeidere.

Under gruppeoppgavene gikk praten livlig for seg (bildet nedenfor). Dermed oppsto det trolig mange nye relasjoner som blir nyttig å ha med seg når den nye kommunen skal bygges.

Ledersamling