Mandag var over 400 ledere fra Nedre Eiker, Drammen og Svelvik samlet på Fredfoss i Vestfossen. Prosjektrådmann Elisabeth Enger ønsket velkommen til samlingen med å minne lederne om den viktige rollen de har når en ny kommune nå skal etableres.

Elisabeth Enger foran 400 ledere på Fredfoss.
BILDE: Elisabeth Enger foran rundt 400 ledere på Fredfoss.

Både rådmenn, direktører, virksomhetsledere, avdelingsledere, tillitsvalgte og vernetjenesten deltok på Fredfoss. Dette er ledere som er viktige i arbeidet med å lage Nye Drammen kommune og samle tre kulturer til én, og som spiller vesentlige roller i de endringsprosessene som kommunene nå er inne i.

Politikerne i fellesnemnda har høye ambisjoner i den politiske plattformen for Nye Drammen kommune. Det har prosjektrådmann Elisabeth Enger også. Hun har troen på at den nye kommunen skal bli en innovativ og fremtidsrettet kommune med gode tjenester og en kommune som er attraktiv både for arbeidstakere og innbyggere. Et sted det skal være godt å bo og jobbe.

En god kultur

Strategi, organisering og kultur var tre faktorer Enger trakk fram som viktige når kommunene skal slås sammen. I tillegg er hun opptatt av mer samarbeid og mer samhandling, både med andre offentlige aktører, de frivillige og med innbyggerne.

- Kommunens styrke er å jobbe på tvers og se ting i sammenheng. Det er et kraftig verktøy vi har i kommunen. Det er vi gode på, men vi kan bli enda bedre, sa Elisabeth Enger foran den store forsamlingen. Videre påpekte hun viktigheten av en god kultur.

- Kultur er en nøkkel for å få til endring. Det må hver og en av dere tenke gjennom. Hvordan kan vi utvikle kulturen?

Gruppearbeid på Fredfoss
BILDE: Ledere på tvers av de tre kommunene jobbet sammen i grupper.

Må ha troen

Frode Reksten, lektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, var andremann ut på scenen på Fredfoss.  Med humor og glimt i øyet ledet han lederne gjennom en inspirerende time om arbeidsgiverpolitikk og ledelse.

Et av Rekstens aller viktigste punkter i foredraget handlet om å tro. Det å ha troen på prosjektet man jobber med. Det å ha troen på Nye Drammen.

- Alt bunner i tro. Altså ikke en religiøs tro, men det å ha troen på prosjektet. Det er en forutsetning å lykkes, sa Reksten og henvendte seg til de fremmøtte:

- Det gjelder hver og en av dere i denne salen. Han stilte spørsmålene om hvor vi skal, hvor vi er nå og hvordan vi skal nå målet?

Og videre hvordan man skal lykkes med å motivere til endringene når mange kommer med veldig ulik bakgrunn, perspektiver og formål.

- Kan jeg kalle dere endringsagenter? Dere er viktige i denne jobben.

Elisabeth Enger og Frode Reksten
BILDE: Elisabeth Enger og Frode Reksten.

Har troen

Elisabeth S. Arntsen, leder i Fagforbundet i Drammen, synes dagen på Fredfoss var godt lagt opp. Hun syntes at budskapene til Elisabeth Enger og Frode Reksten var interessante og inspirerende, og arbeidet i grupper senere på dagen både var givende og nyttig.

- Det er alltid spennende å høre hvordan andre gjør det. Vi har mye å lære av hverandre, sa hun.

Hun har tro på slike dager der ledere fra de tre kommunene møtes.

Elisabeth Arntsen, leder fagforbundet.
BILDE: Elisabeth Arntsen, leder for Fagforbundet.

- Sånne dager kunne det vært flere av. Det er viktig kulturbygging som gjøres her. Tro smitter veldig. Og jeg har tro på at dette skal bli bra, sa Arntsen.

Elisabeth Enger var selv fornøyd med dagen. Hun oppsummerte ledersamlingen slik:

- Det var en sterk opplevelse å møte alle lederne! En påminnelse om bredden i virksomheten. Vi fikk mange nyttige innspill. Og jeg håper at lederne fikk litt påfyll og et bedre grunnlag for å informere og forberede sin virksomhet.

gruppearbeid på ledersamling på Fredfoss.