De tre kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker eier og medvirker i en lang rekke selskaper både hver for seg og samlet. Nå foreligger oversikten.

Det er en egen arbeidsgruppe som har sett på de ulike selskapene kommunen både har eierinteresser i og samarbeider om. Dette er både aksjeselskaper, interkommunale selskaper og selskaper etter paragraf 28 i Kommuneloven som ligner på interkommunale selskaper, men er litt løsere i formen.

Gruppen som har laget oversikten, har bestått av Steinar Valset og Ulla Nordgarden fra Drammen kommune og Tor Kristian Eriksen fra Nedre Eiker. Totalt dreier det seg om et 70-talls selskaper på kryss og tvers av kommunegrensene. Et av formålene med kommunereformen er å forenkle selskapsstrukturen i kommunene. Arbeidet med hvordan dette skal skje og omfanger av det, har ikke begynt ennå, Men nå foreligger altså oversikten over de ulike selskapene. Denne kan leses i pdf-dokumentet nedenfor.  Der er også et bilde av Svelvikferja som er ett av de totalt 70 selskapene. Det eies av aksjeselskapet Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik. 

Felles selskapsoversikt.