87 veier i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker skal få nye navn.

367 unike forslag er kommet inn fra innbyggerne i de tre kommunene.

Se forslagene

Åpne gatenavnene og se hva innbyggerne har foreslått som nye navn.

 • Ingen innkomne forslag
 • Bugata
 • Brattbakken
 • Bakkestien
 • Brannpoststien
 • Ordfører Bergersens vei 
 • Skansenveien (2)
 • Knabbenlia
 • Grøterudsletta
 • Indianergata
 • Indianern
 • Geitholveien
 • Festningveien
 • Noe med "bekk"
 • Solstreifveien
 • Solløs terrasse
 • Kjærlighetsstien
 • Solløsbakken
 • Solløsstien
 • Solløssvingen
 • Solløslia
 • Solløsbrøttet
 • Dalsbergstien
 • Berglia
 • Ginabakken
 • Sauertippet
 • Eineveien
 • Briskebakken
 • Ordfører Turids vei
 • Helgas vei
 • Solhellinga
 • Bakkeboveien
 • Per Magnus’ vei
 • Jonsokveien (forlengelse av)
 • Buebakken
 • Inge Thuns vei
 • Fjeldheimjordet
 • Fjeldheimbakken
 • Lønneveien
 • Ingvaldsbakken
 • Ingvaldsvei
 • Paradisveien
 • Paradisbakken
 • Rosebakken
 • Margretes gate
 • Margrete Valdemarsdatters gate
 • Andedammen

Margretes gate

Margrete Valdemarsdatters gate

Andedammen

 

 • Ellens vei
 • Isdamveien (forlengelse av)
 • Kilen
 • Eikringen
 • Vollen
 • Mjøndalskroken
 • Røyskattlia
 • Skoglia
 • Ingen innkomne forslag
 • Vintornsvei
 • Rødlandløkka
 • Rødlandløkkeveien
 • Rødlandsløkka
 • Ulverudlia
 • Granittsvingen
 • Granittbakken
 • Ulverudtoppen
 • Ulverudbakken (3)
 • Jonseveien
 • Jonsaveien
 • Jonsebrøttet (forlengelse av)
 • Skogsvingen
 • Smibakken
 • Smiabakken
 • Langåsbakken
 • Fjellkroken
 • Granittkroken
 • Steinkilen
 • Kvartslia
 • Steinbruddveien
 • Fjellskrenten
 • Labråtan (3)
 • Nøsterudveien (forlengelse av)
 • Furutoppen (3)
 • Furustien
 • Ekornlia
 • Skoglia
 • Hovtoppen
 • Hovlia
 • Hovstien
 • Krokstadkollen
 • Kollenlia
 • Årborgenlia
 • Furukollen
 • Eføylia
 • Blåbærlia
 • Årbogenveien (2)
 • Furulunden
 • Furustien
 • Furulundsvingen
 • Utsikten (forlengelse av) (3)
 • Åsen
 • Granskauen
 • Granlia terrasse
 • Solveien
 • Lykkegaten
 • Solsida
 • Furulund
 • Gamle grensegaten
 • Grenseveien
 • Randveien
 • Reimaveien
 • Reimagata
 • Reima
 • Marinegaten
 • Marinagaten
 • Marinasmetten
 • Marinastubben
 • Bødtkersgate
 • Fredrik Bødtkers gate
 • Tollgata
 • Sjøbodgata
 • Tollsmauet
 • Idyllen
 • Raschs vei
 • Lars Raschs vei
 • Ordfører Dahlheims vei
 • Jupiterkroken
 • Jupiterbakken
 • Jupiterstien (forlengelse av)
 • Jupitergata
 • Jupitergaten
 • Skanseveien (2)
 • Geitholveien
 • Festningveien
 • Høyveien
 • Sleavikbakken
 • Aage Bryhns gate
 • St. Nicolaigate
 • Strømmen kirkevei
 • Kirkestredet
 • Museumsgaten
 • Museumsgata
 • Munkegata
 • Kjærlighetsstien
 • Harry Voss vei
 • Gamle kirkegaten
 • Kirkegårdsveien
 • Minnegaten
 • Ingen innkomne forslag
 • Ingen innkomne forslag
 • Brattbakken (2)
 • Grønliakneiken
 • Heia
 • Tømmeråsutsikten
 • Skredderåsen
 • Skredderdalen
 • Storåsveien
 • Krokstien
 • Skarneskroken
 • Sørkorksveien (4)
 • Fraktmann Pettersens vei
 • Kroksløkka
 • Tversaveien
 • Krok allé
 • Lauvåsen
 • Lauvås
 • Lauvstien
 • Lauvfaret
 • Gulskogenlia
 • Strømsåsveien
 • Strømlikroken
 • Sigurd Jorsalfars gate
 • Strømsåsveien
 • 5. Strøm terrasse
 • Magnus Barfots gate (forlengelse av)
 • Olav Trygvasons gate (forlengelse av)
 • Strømsåslia
 • Liautsikten
 • Liaåsen
 • Liapromenaden
 • Lokførerveien
 • Haakon Magnus’ vei
 • Dronning Ragnhilds gate
 • Melkeveien
 • Poul Lauritz Aass’ vei
 • Åslygaten
 • Postveien
 • Jonas Fjells vei
 • Ericaveien
 • Inga Horgens vei
 • Markgata
 • Solkanten
 • Hjemmebane
 • Heimebane
 • Lars’ gate
 • Stripa
 • Tørkopdammen
 • Midtre Tørkopdam
 • Merkurplassen
 • Merkurbakken
 • Merkurstien (forlengelse av) (2)
 • Merkursvingen (forlengelse av)
 • Merkurgata
 • Merkurfaret
 • Revekroken
 • Ordfører Lises vei
 • Morenesvingen
 • Morenestien
 • Ny morenevei
 • Øvre Strøm
 • Nymåneveien
 • Mårsvingen
 • Petter Bakers gate
 • Tørkopdammen
 • Nedre Tørkopdam
 • Knivestranda
 • Knivestrandaveien
 • Heidalen
 • Orvald Nordbys vei
 • Nikkerudveien (forlengelse av)
 • Odd Johnsens vei
 • Bolleveien
 • Trolleveien
 • Øvre Olleveien og Nedre Olleveien
 • Petter Larsens vei
 • Evald Theies vei
 • Oleveien
 • Olivenveien
 • Ingen innkomne forslag
 • Ordfører Oppdal Hansens vei
 • Revefarmen
 • Reveveien
 • Revestien (2)
 • Revesporet
 • Revetråkket
 • Fjellreven
 • Nedre Skjellsbekk terrasse (nr. 11-29)
 • Løkketråkket terrasse (nr. 11-29)
 • Wildenveys gate
 • Setergata
 • Hallermoen (2)
 • Hallermoveien (4)
 • Inge Thuns vei
 • Finkveien
 • Toppenkollveien
 • Måltrostveien
 • Sissiktoppen
 • Stølveien/Stølsveien (3)
 • Ringdueveien
 • Jernveien
 • Jernspurvveien
 • Regnbueveien
 • T.O. Lønneruds vei
 • Lønnerudsvingen
 • Vennligbakken
 • Skoglibakken
 • Krokstadjordet
 • Orlundstien
 • Orlundbakken
 • Elgtråkket
 • Ingen innkomne forslag
 • Ingen innkomne forslag
 • Knekken
 • Trimveien
 • Kringsjåveien (forlengelse av)
 • Hagatjernveien (forlengelse av)
 • Ingen innkomne forslag
 • Fjordsvingen
 • Snippøra
 • Doktorveien
 • Vassengaveien
 • St. Egers gate
 • Olavsgaten
 • Strømsgodset allé
 • Godsetgata
 • Listegata
 • Toggata
 • Inge Thuns vei
 • Inge Thuns gate
 • Påfuglalléen
 • Gulskogen gårdgata
 • Togalléen
 • Steinar Ps vei
 • Togsmetten
 • Steglevann
 • Steglevannet (3)
 • Steglevannsveien
 • Steglevannheia
 • Steglevannsåsen
 • Steglevannslia
 • Olsrudveien (vestre område)
 • Nikkerudveien (sørlig område)
 • Kinnerudveien (forlengelse av)
 • Ingen innkomne forslag
 • Møllergata (7)
 • Braathengata
 • Walthers gate
 • Bryggerigata (2)
 • Bryggeriveien (2)
 • Aassalleen
 • Asspromenaden
 • Poul Lauritz Aass’ aveny
 • Poul Lauritz Aass’ allé (2)
 • Poul Lauritz Aass’ vei
 • Poul Lauritz Aass’ gate
 • Nymarkgata
 • Nymarkveien
 • Elvepromenaden (2)
 • Strandparkveien
 • Lauritz Aass’ gate
 • Bystranda
 • Hroar Anton Hansens vei
 • Hroar Anton Hansens allé
 • Nedre Strandgate (forlengelse av) (3)
 • Blindsandveien
 • Blindsand
 • Bryggeveien (forlengelse av)
 • Bergerbukta (7)
 • Strandlinja
 • Strandpromenaden
 • Sommerveien
 • Kjørestranda
 • Bergerstranda (3)
 • Gamle strandvei (2)
 • Fruestien
 • Tangengata
 • Herodes’ vei
 • Fagerstrand
 • Fiskergata
 • Tangodden
 • Brekkåsveien
 • Ingen innkomne forslag
 • Ingen innkomne forslag
 • Revestreken
 • Tornerosestien
 • Prinsesseveien
 • Trollfaret
 • Reveenka (2)
 • Trollveien
 • Rapunselveien
 • Troll
 • Trollsmuget
 • Trollsmauet
 • Trolltråkka
 • Skautroll
 • Småtroll
 • Borgine Sofies vei
 • Herstrømbuktveien
 • Furulunden
 • Tangenhavna
 • Skauveien (forlengelse av)
 • Tangenveien (forlengelse av) (2)
 • Spirveien
 • Utsiktlia
 • Brattbakken
 • Bratlisvingen
 • Bratlikroken
 • Øvre Bratli
 • Utsiktssvingen
 • Utsiktskroken
 • Brunthjertes vei
 • Batteriveien (forlengelse av)
 • Nedre Gruenvei
 • Gruenveien
 • Grunden
 • Sukkerbiten
 • Nedre Sverstadvei
 • Spirene
 • Lille Sverstadvei
 • Ingen innkomne forslag
 • Ingen innkomne forslag
 • Johan Schüsslers gate/vei
 • Konrad Gustav Knudsens gate/vei
 • Per Syvertsens gate/vei
 • Sissel Rønbecks gate/vei
 • Ragnhild Amundsens gate/vei
 • Deo Kiligittos gate/vei
 • Deos gate/vei
 • Martinius Kinneruds gate/vei
 • Frøken Steingrimsens gate/vei
 • Anton B. Nilsens gate/vei
 • Aage Bryhns gate/vei
 • Jens B. Jensens gate/vei

Om forslagene

Dersom du har sendt inn forslag som du ikke finner igjen på lista, skyldes det enten:

 • at navnet finnes på en vei allerede eller at forslaget lett kan forveksles med et eksisterende navn
 • eller at navnet ikke er godkjent norsk ifølge Språkrådet

Tallene som står i parentes bak navnene, viser antall forslag for det samme navnet.

Når kommer de nye navnene?

 • November 2018: Prosjektet legger frem for fellesnemda, forslag til vedtak for nye veinavn der alle forslag er vurdert. Fellesnemnda, vurdere nye veinavn og kommer med rådgivende vedtak før sak om vedtak i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen.
 • November eller desember 2018: Kommunestyrene og bystyret i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen gjør vedtak på nye veinavn.
 • Februar til oktober 2019: Diverse praktiske oppgaver knyttet til omadressering, skilting osv.
 • November 2019: Prosjektet avsluttes.

Prosjektplan og statusrapport for prosjektet Nye adresser