Nye Drammen kommune har som målsetting at ni av ti ansatte skal ha 100 prosent stilling. Hver for seg er de tre kommunene langt unna det målet i dag, og hvordan er det mulig å lykkes med landets mest ambisiøse heltidspolitikk?

Bildetekst: Eivind Knudsen (Ap) roste administrasjonen for å sette Nye Drammens heltidskultur på dagsordenen, og viste til andre som har lyktes. Til venstre for ham på bildet Mads Hilden (Ap), og til høyre Elly Thoresen og Tor Tveter, begge Høyre. Foto: Vivi Skalleberg

Det var dette temaet som opptok fellesnemnda aller mest i møtet 9. mai. I den arbeidsgiverpolitiske plattformen er det nedfelt en målsetning om at minst 90 prosent av kommunens ansatte skal jobbe i 100 prosent stilling. 

Ekstra godtgjøring i helgene

Som et første steg på veien ba prosjektrådmannen fellesnemnda om mandat til å inngå avtale med fagorganisasjonene om ekstra godtgjøring ved helgearbeid. Men fellesnemnda var helt tydelig på at dette er bare ett virkemiddel av mange, og at det nå må se på en rekke tiltak for å øke antallet heltidsansatte.

En annen utfordring er at for få fagarbeidere i helse- og omsorgstjenestene jobber i helgene. Dermed er det flere fagarbeidere på jobb i ukedagene enn det er i helgene. Utfordringene og behovene innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene har økt i omfang, særlig fordi andelen innbyggere over 70 øker kraftig. Brukerne og oppgavene blir flere og mer komplekse, noe som stiller større krav til kompetanse.

Økt grunnbemanning

Fellesnemndas leder, Bent Inge Bye, mente man neppe nådde målet om nesten bare ansatte i hundre prosent stilling uten å øke grunnbemanningen. Han understreket at hyppigere helgearbeid ikke er selve svaret, men bare ett av mange virkemidler. – Det er også grunn til å stille spørsmål ved om hvor frivillig det er å jobbe eksempelvis hver tredje helg. Noen kan føle seg tvunget til gå med på hyppig helgearbeid av familieøkonomiske grunner, selv om de egentlig ønsker å tilbringe mer med familien, mente han.

Eivind Knudsen (Ap) roste administrasjonen for å sette heltids- og kompetansekultur blant ansatte på dagsordenen. Han refererte til andre kommuner, som eksempelvis Malvik kommune i Trøndelag, som har lyktes med å øke antallet heltidsansatte betydelig. Det har man fått til gjennom et målrettet samarbeid med tillitsvalgte og et bredt spekter av virkemidler.

Tove Paule (H) mente rådmannen selvsagt burde få fullmakt til å forhandle avtale om mer betalt i helgene, og hun trodde mange ansatte egentlig ønsket å jobbe mer helg. – Her er det snakk om frivillighet, og da har jeg ingen ting imot det, sa hun.

Ambisiøst mål

Prosjektrådmann Elisabeth Enger understreket at det ikke er en handlingsplan for flere heltidsansatte administrasjonen la fram, men bare det første av mange virkemidler. Hun kjente ikke til at andre kommuner har et like ambisiøst mål for antallet heltidsansatte. Administrasjonen jobber mye med denne problemstillingen nå, og henter blant annet erfaringer fra andre kommuner og forskningsinstitusjoner.

Debatten i fellesnemnda endte med at prosjektrådmannen er gitt mandat til å utarbeide lokale retningslinjer for heltidsarbeid, samt å inngå avtale med fagorganisasjonene om ekstra godtgjøring ved helgearbeid utover tredje hver helg.