Fredag den 13. oktober møtes fellesnemndene i nye Drammen og nye Asker, både for å bli bedre kjent med hverandre, men også for å snakke sammen om felles tanker og utfordringer.

Møtet finner sted på "Verkstedet", Semsveien 168, i Asker, og det er satt av fire timer fra 09 til 13 for samlingen. Det er ordfører i Asker og leder i fellesnemnda for nye Asker, Lene Conradi, som ønsker forsamlingen velkommen, og så blir det en gjensidig informasjonsutvekskling om reformarbeidet i de to kommende storkommunene

Foredrag med Geir Vinsand

Deretter blir det et foredrag ved Geir Vinsand i Nivi Analyse. Vinsand var i sin tid sekretær for det såkalte Christiansen-utvalget som ble ledet av Ragnar Christiansen, tidligere ordfører i Nedre Eiker, fylkesmann i Buskerud og statsråd i to Ap-regjeringer. Dette utvalget kom med sin innstilling i 1992, og det konstaterte at det var et stort behov for en kommune- og fylkesreform i Norge.

Siden den tid har Vinsand vært en tydelig ambassadør for sterkere og sammenslåtte kommuner. Han har også sterke meninger om regionreformen, og tittelen på foredraget hans er "regionreformen sett fra nye Asker og nye Drammen - tanker om Viken og Drammen, Asker og Bærum"

Samtaler og drøftinger

Mellom alle postene på programmet er det satt av tid til politiske samtaler og drøftinger, både på politisk og administrativt nivå. Begge kommunene mener det vil være svært nyttig å møtes. Nye Askers rådmann. Lars Bjerke, uttalte allerede i vår at han så nye Drammen som nye Askers viktigste strategiske samarbeidspartner.

Etter Vinsands foredrag, skal nye Drammen og nye Asker diskutere eierskap og selskaper, samt felles utfordringer og samarbeid i så måte. Avslutningsvis skal fellesnemndene i de to kommunene utveksle tanker om innbyggermedvirkning og nye demokratiske løsninger i de to kommunene, før programmet avsluttes med felles lunsj.

Programmet for samlingen kan du lese her.