Kommunereformen får konsekvenser for eksisterende eiendommer, og etablering av nye eiendommer i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune.