Nye gårdsnumre fra 1. januar 2020. Offentlige registre oppdateres automatisk.

Alle eiendommer i Norge er registrert med et gårds‐ og bruksnummer (GBNR) i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Kartverket krever at alle eiendommene i en kommune skal ha et  unikt nummer.     
I forbindelse med kommunesammenslåingen vil alle gårdsnumrene i Svelvik, Nedre Eiker, og noen gårdsnummer i Drammen, bli endret. Endringene trer i kraft 1.01.2020.   

Automatisk oppdatering av offentlige registere   

Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV m.fl. vil få oppdaterte data fra matrikkelen automatisk. Du som eier trenger ikke å gjøre noe.   

Eiendommene som overføres fra Nedre Eiker kommune har gårdsnummer:  

  • 1‐50   
  • Endring: Gårdsnummer 1 – 50 gis et tillegg på + 200 i ny kommune  Eksempel: Gårdsnummer 1 endres til 201. 

Eiendommene som overføres fra Svelvik kommune har gårdsnummer:

  • 1‐40
  • Endring: Gårdsnummer 1 – 40 gis et tillegg på + 300 i ny kommune  Eksempel: Gårdsnummer 1 til endres til 301

Eiendommene som overføres fra Drammen kommune har gårdsnummer:  

  • 1‐85, 101‐117   Disse er uendret 
  • 410 endres til 110 
  • 413 endres til 113 

Virksomheter med egne eiendomsregistre   

En del virksomheter i kommunene har informasjon i registre/programmer som ikke er knyttet direkte  til matrikkelen og dermed ikke får rettelsene innført automatisk. Det kan for eksempel være et Excelark eller et fagsystem. Andre registre får ajourføringer direkte fra matrikkelen et fåtall ganger i løpet  av året.  
  • Forvaltere av slike registre må være oppmerksomme på at en god del av matrikkeldataene vil  endres over natten 31.12.2019 til 01.01.2020.
  • Nye veinavn og nye adresser er allerede innført i matrikkelen og tatt i bruk.   
  • Forvaltere av andre analoge registre eller arkiver i papirform møter den samme utfordringen.   

Nødvendige tiltak bør iverksettes av den/de som forvalter slik informasjon for å forberede  seg på denne situasjonen i god tid før 01.01.2020.   

Les mer om kommune‐ og regionreformene på  https://www.kartverket.no/kommunereform/