Innbyggere fra Nedre Eiker, Drammen og Svelvik har levert inn kreative, interessante og gode forslag til kommunevåpen for Nye Drammen kommune. Onsdag ble en grovsortering gjennomført, og fra mandag 7. til 31. mai kan du se 18 utvalgte forslag som er med videre i konkurransen.

Juryen som jobber med kommunevåpen.
BILDE: Kristin Granli (f.v), Ståle Sørensen, Ingvar Gundersen, Jostein Birkeland, Tor Tveter og Hans Cappelen (var ikke tilstede da bildet ble tatt) møttes onsdag for å grovsortere de innleverte forslagene.

Nye Drammen kommune trenger et nytt kommunevåpen. I en snau måned har innbyggerne hatt mulighet til å komme med sine ideer og forslag til nytt kommunevåpen. Skoleelever, historielag og enkeltpersoner har sendt inn forslag, og mange av forslagene er interessante og av høy kvalitet.

Mye vann

Juryen, som består av tre fagfolk og tre politikere i arbeidsgruppen som jobber med identitet, symboler og felles kultur, har gått gjennom de 225 innsendte forslagene.

Tor Tveter (leder), Ståle Sørensen og Jostein Birkeland er politikerne i juryen, mens Hans Cappelen (Norsk Heraldisk forening), Kristin Granli (Grafill) og Ingvar Gundersen (Buskerud bildende kunstnere) representerer fagjuryen.

- Det er mye vann som går igjen på forslagene. Og tømmerfløting, avslører Tor Tveter som leder arbeidsgruppen. 
Han synes det har kommet inn mange gode og spennende forslag, fra helt enkle skisser med forklarende tekst til mer profesjonelle illustrerte kommunevåpen.

Etter at juryen hadde vurdert de innsendte forslagene, ble de samme forslagene gått gjennom med den politiske arbeidsgruppen som jobber med identitet, symboler og felles kultur.

Men før de 18 forslagene stilles ut skal de kvalitetssikres av Hans Cappelen i Norsk Heraldisk forening, slik at ingen av forslagene er lik noen andre norske kommunevåpen.

Hans Cappelen (Norsk Herlandisk forening), Kristin Granli (Grafill) og Ingvar Gundersen (Buskerud bildende kunstnere) representerer fagjuryen.
BILDE:) Kristin Granli (Grafill), Hans Cappelen (Norsk Heraldisk forening) og Ingvar Gundersen (Buskerud bildende kunstnere) representerer fagjuryen.

Utstillinger

De 18 utvalgte forslagene som nå er med videre i konkurransen, vil fra mandag 7.mai vises fram i alle de tre kommunene. 

Utstillingene vil stå på biblioteket i Nedre Eiker, på biblioteket i Drammen og på ByLaben i Svelvik. Der kan publikum stemme på sin favoritt. Forslagene vises også på nettsida til Nye Drammen, der det også kan avgis stemme.

I drøye tre uker skal utstillingene stå, slik kan folk får muligheten til å se de ulike alternativee og si sin mening. Ett av forslagene kommer videre som en «folkets favoritt», mens juryen velger ut to-tre forslag som går videre til politisk behandling i fellesnemnda.

Folkets favoritt og de to-tre forslagene Fellesnemnda prioriterer belønnes med kr. 10.000 hver, og danner grunnlaget for profesjonell konkurranse.

Denne konkurransen går gjennom sommeren. De profesjonelle aktørene som vil være med i konkurransen, skal legge frem sine forslag til et fremtidig kommunevåpen etter sommerferien.

Fellesnemnda behandler forslaget til nytt kommunevåpen, før saken går videre til de nåværende by- og kommunestyrene for endelig vedtak. Det profesjonelle forslaget som blir vedtatt som den endelige vinneren, premieres med 20.000 kroner.

 

Juryen sittende rundt et bord for å diskutere og gå gjennom de innsendte forslagene til kommunevåpen.
BILDE: Juryen gikk gjennom 225 innsendte forslag til kommunevåpen for Nye Drammen.