Ikke overraskende var saken om nytt kommunevåpen den som skapte mest debatt i tirsdagens kommunestyremøte. Med 33 mot 24 stemmer ble Drammens kommunes nåværende byvåpen valgt til å være den nye kommunens kommunevåpen.

Under tirsdagens kommunestyremøte var det 15 saker som skulle opp til behandling. Men det var én sak som skilte seg ut og som tok to av de fire timene møtet varte. Det var den mye omdiskuterte saken om nytt kommunevåpen for den nye kommunen.

Acstemming i kommunestyret i rådhuset i Drammen
BILDE: Her stemmes det for å bevare Drammens byvåpen som kommunevåpen for den nye kommunen.

På sakslisten fra ordfører var forslaget til vedtak tre alternative innstillinger for nytt kommunevåpen:

  1. Drammen kommune sitt byvåpen videreføres som kommunevåpen.
  2. «Årringer –ringvirkninger» blir kommunevåpen i Drammen kommune.
  3. Det settes i gang en prosess med organisering av ny profesjonell konkurranse. Forslag til nytt kommunevåpen fremlegges til politisk behandling etter gjennomført profesjonell konkurranse.

Et fjerde forslag ble i tillegg lagt frem av arbeiderpartiets Mads Hilden. Han foreslo Drammens kommunevåpen i fargene i gult og rødt.

- Hvordan kan vi best skape noe felles, sa Mads Hilden fra talerstolen. Han forklarte hvordan man kunne smelte sammen tre kommuners kommunevåpen for å skape noe nytt og felles.

 - Et kompromiss i form og farge, sa Hilden.

 

avstemmning fr nytt kommunevåpen i kommunestyresalen
BILDE: Representantene som i siste avstemning ønsket å gå for Drammens byvåpen i fargene rødt og gull.

Tradisjon og tilhørighet 

Talelisten til ordfører Monica Myrvold Berg ble raskt lang. Nærmere halvparten av representantene rakk hånden i været med ønske om å ta ordet og si sin mening. Mange hadde mye på hjertet i denne saken.

Ord som tradisjon og tilhørighet, økonomi, identitet, historie og symbolikk, noe samlende, fellesskap og sterke følelser beskriver ordskiftet som var i kommunestyresalen.

- I Drammen så har vi et byvåpen som er et av norges eldste. Det har en rik symbolikk og har røtter helt tilbake til 1700-tallet, sa Lavrans Kierulf fra Frp. 

Han mente det ville vært en tragedie å kvitte seg med dagens byvåpen, og mente det eneste riktige var å videreføre dagens byvåpen som nytt kommunevåpen i den nye kommunen. 

Da Eivind Knudsen avsluttet debatten takket han resten av kommunestyret for at det ble en god og saklig debatt.
Ordfører Myrvold Berg takket også representantene for en ryddig, saklig og god debatt før gruppelederne møttes på ordførers kontor. Der presenterte ordføreren hvordan hun ønsket å legge fram avstemmingen.

Vedtok Drammens byvåpen

Det hele gikk for seg på følgende måte:

Først stemte politikerne for om de var for eller imot en prosess med organisering av ny profesjonell konkurranse:

Det var da 15 som stemte for og 42 som stemte mot en ny konkurranse.

Deretter gikk politikerne til ny avstemning om nytt kommunevåpen. Denne gangen for de alternativene Drammens nåværende byvåpen, Drammens byvåpen i fargene rødt og gull eller årringer. Resultatet med som følger:

  • Drammens nåværende i blått og sølv  29  
  • Drammens nåværende i rødt og gull  23
  • Årringer     5

Den siste avstemningen sto dermed mellom de to variantene av Drammens nåværende byvåpen. 

  • 33 representanter stemte for Drammens nåværende i blått og sølv
  • 24 representanter stemte for Drammens nåværende i rødt og gull 

Drammens nåværende byvåpen videreføres dermed som den nye kommunens kommunevåpen.

Lavrans Kierulf gratuleres etter avstemmingen.
BILDE: Lavrans Kierulf, som har vært en av dem som hele tiden har kjempet for Drammens byvåpen, gratuleres av partikollegaer.