Sjelden har et oppstartsmøte vært så godt forberedt som da Nye Drammen kommune markerte starten på sitt omfattende IKT-prosjekt 15. november

Før begynnelsen har nemlig svært mange ansatte jobbet iherdig for å legge til rette for den formelle oppstarten, både gjennom planlegging og forprosjekter. Men nå er budsjettet på 94 millioner kroner spikret, de ulike underprosjektene i gang, og både prosjektleder Arne Nedregård og prosjekteier Erik Brun-Pedersen kunne smile fornøyd.

Det er blitt sagt at IKT-prosjektet er som å skifte motor mens flyet er i lufta. Det handler nemlig om starte noe nytt samtidig som det gamle systemet skal være i drift. Hovedmålsettingen med prosjektet er å skape sammenhengende digitale tjenester og robuste IKT-løsninger for den nye kommunen. Med sammenhengende digitale tjenester menes en fri flyt av data fra og til innbyggere og næringsliv via kommunens IKT-system og nasjonale fellesløsninger, samt flyt av data på tvers internt i Nye Drammen kommune og mellom kommunen og andre offentlige instanser.

Prosjektet har siden juni 2018 arbeidet med å planlegge etableringen av en felles plattform for kommunenes IKT-tjenester for den nye storkommunen. Til sammen har de tre kommunene ca. 150 fag- og støttesystemer som skal samordnes og være i drift 1. januar 2020

Prosjektet er inndelt i seks delprosjekter, med ett felles prosjektstyre. Delprosjektene dekker områdene arkiv og saksbehandling (D1), administrasjon (D2), helse og velferd (D3), oppvekst (D4), tekniske tjenester (D5) og IKT-plattform (D6).

Den 15. november markerer et skille for prosjektet A4.2 IKT av to grunner. Prosjektstyret har i dag godkjent styringsdokumentene, i tillegg har det blitt gjennomført et felles oppstartsmøte for alle prosjektstyrene i hele prosjektet. Dette betyr at prosjektet vil bli enda mer synlig i tiden fremover.

Tilstede var prosjekteier og prosjektleder for hovedprosjektet Erik Brun-Pedersen og Arne Nedregård (bildet) sammen med delprosjektlederne. Rådmenn, kommunaldirektører, direktører for Nye Drammen, økonomer og ledergruppen til D-IKT var også tilstede.