Omstillingsavtalen mellom arbeidsgivere og ansatte i våre tre kommuner er nå klar. Denne avtalen vil prege perioden fram til ny kommune.

Hensikten med omstillingsavtalen er at den skal sikre gode tjenester tiil innbyggerne i omstillingsperioden fram 1. januar 2020 da den nye kommunen er på plass, samt tilrettelegge for bemanning og kompetanse også etter denne datoen. Den sikrer også forutsigbarhet for de ansatte.

I avtalen heter det at de tre kommunene oppretter et omstillingsutvalg så rasakt som mulig etter at avtalen er behandlet i felles partssammensatt utvalg i møte 14. desember. Dette utvalget består av en representant og en tillitsvalgt fra hver kommune. Dette utvalget skal blant annet vurdere om stillinger skal utløses internt eller eksternt i kommunene. I avtalen heter det også at nøkkelstillinger og lederstillinger ikke skal utlyses før de er behandlet i omstillingsutvalget.

Omstillingsavtalen kan  du lese her.

Nedenfor bilde av felles Fellesnemnda og Felles partssammensatt utvalg fotografert i det faste møtelokalet på Gamle kirkeplass.