Møtene i Fellesnemnda, det viktige politiske møtestedet i arbeidet med å danne en ny kommune, blir holdt på Drammensbiblioteket, der folk møtes og det er lett å komme til.

Det var på et møte fredag ettermiddag at møtesteder og oppgaver for Fellesnemnda ble drøftet. Fellesnemnda, som består av toppolitikere i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen, blir konstituert senere denne uken, og kommer til å ha møter hver annen uke fra høsten av. Fellesnemnda er det viktigste politiske verkstedet for den nye kommunen, og den har ansvaret for å bygge den nye kommunen.

De folkevalgte ønsker selv å komme seg ut av rådhusene, og ut der folk ferdes. Derfor kommer de første møtene i Fellesnemnda til å bli holdt på Drammensbiblioteket (Papirbredden), der besøkende enkelt kan lytte til diskusjonene om den nye kommunen og dessuten møte folkevalgte og de fremste byråkratene ansikt til ansikt. Der er det også enkel servering, for de som måtte ønske det.

En annen grunn til at Drammensbiblioteket ble valgt som møtested, er at det er enkelt å komme dit fra hele kommunen, med gangavstand til både bussholdeplass og togstasjon.

Du kan lese mer om Fellesnemnda og hvem som sitter der ved å klikke her.

Drammensbiblioteket