Nye Drammens prosjektrådmann Elisabeth Enger og hennes stab er nå på plass på Gamle kirkeplass.

Den nye prosjektgruppa i Nye Drammen kommune.
BILDE: Den nye prosjektgruppa i Nye Drammen: Parminder Kaur Bisal (f.v), Ulla Nordgarden, Nan Heidi Hansen, Elisabeth Enger, Kjell-Ove Johansen. Tor Kristian Eriksen og Marit Nielsen bak.

I starten av desember ble tre rådgivere og en konsulent ansatt i hele stillinger i Nye Drammen kommune. I tillegg ble det ansatt en rådgiver i 80 prosent stilling i et halvt år.

Tirsdag 2. januar var staben på plass i nye lokaler på Gamle Kirkeplass.   

Første dag

Første dag ble brukt til å bli kjent med hverandre, samt en gjennomgang av prosjektet så langt. 

Fra i morgen starter jobben med å finne ut hvordan de skal jobbe. Hvordan de skal jobbe sammen og hvilke roller de ulike skal ha i prosjektet.

- Nå går vi inn i en ny fase av prosjektet, sier prosjektrådmann i Nye Drammen Elisabeth Enger.

Hun er opptatt av at de må komme raskt i gang. De må raskt få en helhetlig oversikt for deretter kunne koordinere og organisere prosjektet på en best mulig måte.

- Nå er det viktig å involvere mange og informere godt, sier Enger.

Hun påpeker at jobben som nå gjøres ikke bare er en prosjektjobb fram mot kommunesammenslåingen i 2020, men en jobb som også skal resultere i best mulig tjenester for innbyggerne når det er en stor kommune om to år.   

- Sterk bakgrunn

De nyest ankomne i prosjektorganisasjonen er rådgiverne Tor Kristian Eriksen fra Nedre Eiker kommune, Parminder Kaur Bisal og Marit Nielsen fra Drammen kommune, konsulent Nan Heidi Hansen fra Nedre Eiker kommune og konsulent Kjell-Ove Johansen, som har inngått avtale om et 6-måneders engasjement. 

Tidligere i høst ble prosjektrådmann Elisabeth Enger og rådgiverne Ulla Nordgarden og Odd Myklebust ansatt i den nye kommunen.

- Det er en veldig bra gjeng det her, sier Elisabeth Enger om menneskene rundt henne.

- De har en sterk bakgrunn alle sammen.