Prosjektrådmannen skal lede arbeidet med å skape en organisasjon som oppleves slagkraftig, nytenkende, moderne og dynamisk, der man åpent finner fram til de beste løsninger. 1. januar 2020 blir stillingen permanent rådmann i kommunen.

Alt om stillingen