Manuela Ramin-Osmundsen (55) er ansatt som direktør for arbeid og inkludering. Hun har bred ledererfaring fra statlig virksomhet, og kommer nå fra stillingen som HR-sjef i Miljødirektoratet.

Manuela Omundsen ute på Bragernes torg
BILDE: Manuela Ramin-Osmundsen er nyansatt direktør i Nye Drammen kommune.

- Jeg gleder meg veldig til å begynne i Nye Drammen og arbeide med et fagområde som på samme tid både er utfordrende og så rikt på muligheter. Jeg ser også fram til å samarbeide nært og tett med de mange gode krefter i internasjonale Drammen som arbeider med inkludering og integrasjon, ikke minst i frivillig sektor, sier hun.

Hun opplever også at Nye Drammen har store ambisjoner når det gjelder å bygge den nye kommunen, og det trigger henne:

– Dette kommer til å bli svært spennende, sier hun.

Manuela Ramin-Osmundsen er utdannet jurist fra Frankrike, og har en master i ledelse fra BI. Hun var den første lederen for det statlige Senter mot etnisk diskriminering, og har blant annet vært assisterende direktør og direktør i UDI.

Hun har ni års erfaring som toppleder i ulike statlige virksomheter, og hun var den første norske statsråden med minoritetsbakgrunn da hun ble utnevnt som barne- og familieminister i 2007. Hun har erfaring med samhandling med statlige, kommunale og frivillige virksomheter, og med å jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon.

Hun har også sittet i flere styrer og råd. Hun har blant annet ledet SOHEIMI, Helsedirektoratets fagutvalg om minoritetshelse. Hun har vært styremedlem i Norges Røde Kors, Helse Øst, Flyktninghjelpen og Den norske Helsingforskomité. Hun er bosatt i Oslo.

Manuela Ramin Omundsen
BILDE: Manuela Ramin- Osmundsen og Elisabeth Enger på kontoret til Nye Drammen på Bragernes torg.

- Stillingen som direktør for arbeid og inkludering er en nyskaping i kommunal sammenheng, sier prosjektrådmann Elisabeth Enger.

- Jeg er veldig fornøyd med å få en direktør med bred relevant erfaring innenfor fagfeltet og med toppledererfaring. Nye Drammen skal prioritere innsats for å hindre utenforskap uansett grunnlag, og vi vil samarbeide aktivt med næringslivet og frivillig sektor for å sikre flest mulig arbeid. Deltakelse i arbeidslivet er i seg selv et viktig tiltak for inkludering»