Her kan du lese foredragene og det som skjedde på dialogmøtet om lokaldemokrati i Mjøndalen som ble arrangert 19. april.

Dialogmøtet var planlagt og ble gjennomført i samarbeid med kulturkontoret i Nedre Eiker kommune, og avholdt på Bråta helse- og aktivitetssenter. Deltakerne ble ønske velkommen til Bråta av kulturkonsulent Marit Helene Thomassen, som orienterte om dette helt unike eldresenteret og viste innslaget fra «Norge Rundt» på NRK om rockekonserten for de eldre på senteret.

Mat og kultur

Så ble det inspirerende og gode innlegg fra viktige samfunnsaktører i Mjøndalen, etterfulgt av livlige gruppesamtaler, god mat fra stedets kafé, og et utmerket kulturinnslag fra Down Under med bandet «The Paranoid Rabbits».

MIF-trener

Kultursjef Jorunn Larsen snakket om Nedre Eiker Bibliotek som demokratisk arena (pdf). MIF-trener Vegard Hansen snakket om de store drømmene fra ei lita bygd (lysbilder), Portåsen-general Jon Mihle om medborgerskap i Nye Drammen (lysbilder), og grunder og daglig leder i Eiker Ølfabrikk Jonas Jensen om sine erfaringer med å etablere næringsvirksomhet på stedet, og samspillet med lokale og sentrale myndigheter.

Gode byggende krefter

Arbeidsgruppen for lokaldemokratiprosjektet fikk med seg mye nyttig informasjon og mange spennende innspill til sitt videre arbeid. De fikk også en sterk påminnelse om og opplevelse av at Mjøndalen og Nedre Eiker har mange og gode byggende krefter, som evner å samarbeide om å skape aktivitet, gode tilbud til lokalbefolkningen, engasjement, trivsel og begeistring. Og at man er stolte av det man har skapt og fått til!

Rapporten fra dialogmøtet kan du lese her (pdf)

De har mye å ta med seg inn i den nye kommunen som andre kan lære av! På bildet nedenfor er MIF-trener Vegard Hansen i fint driv. Nederst går diskusjonen livlig med Andreas Brandt ved bordenden, Tore Walther Kristiansen, Tonje Enersen og Elly Thoresen. Med ryggen til på venstre side av bordet: Harald Reitan og kultursjef Jorunn Larsen. 

 

Andreas Brandt