Det er gjennomført 17 arbeidsverksteder fordelt på 12 tjenesteområder i Nye Drammen. Her er resultatet av det omfattende arbeidet som har involvert 1233 ansatte i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kommuner.

Alle verkstedene har gjennomgått én del med spørsmål om organisering og én del om styring. Spørsmålene som har vært diskutert innebærer:

  • Styrker og svakheter ved dagens organisering.
  • Rangering av hensyn og innspill til nye hensyn som ligger til grunn for hvoirdan tjenesten bør organiseres.
  • Elementer som må være på plass før organiseringen skal fungere i praksis.
  • Innspill til styringsindikatorer for tjenestene.
  • Kartlegging av interne og eksterne samarbeidspartnere.
  • Gjennomgang av hva som hindrer og hva som fremmer tverrfaglig samarbeid.

Denne oversikten er en samlet oppsummering av arbeidsverkstedene med ledere og ansattes representanter i Nye Drammen kommune.

Bildet under er fra prosjektkontoret der ett av møterommene nå er tapetsert med notater fra arbeidsverkstedene. 

Siste saker