Prosjektrådmann Elisabeth Enger har besluttet hvordan hennes topplederteam i den nye kommunen kommer til å se ut. Det blir blant annet egne direktører for arbeid og inkludering, folkehelse og effektivisering.

I fellesnemndas møte på Skur 1 på Drammen Havn torsdag, redegjorde Enger for hvordan den nye toppledelsen skal samhandle. Toppledelsen skal fungere som et team som jobber tett sammen. Ansvarsområdene griper inn i hverandre og setter store krav til hver enkelt direktør. Vektleggingen av områder som inkludering, å få folk i arbeid og folkehelse er unike i nasjonal sammenheng.

- Vi kommer til å være et lederteam på ni personer. Vi skal være et strategisk team og skal sørge for de litt store linjene, sa Elisabeth Enger.

Hennes redegjørelse for fellesnemnda, som du kan se i filmen, vakte både begeistring og ettertanke hos de folkevalgte. De mente Engers ambisjoner innen strategisk teamledelse utfordrer politikerrollen fordi de folkevalgte er vant til å tenke «i siloer», altså sektorvis.

Den utfordringen tok de folkevalgte på strak arm, og vil komme tilbake til fellesnemnda i oktober med forslag til hvordan den nye kommunen skal organiseres politisk.

Elisabeth Enger ønsker å dele toppledelsen i åtte. Åtte direktører som vil ha det øverste strategiske ansvaret for disse åtte områdene:

  • By- og stedsutvikling og kultur
  • Folkehelse, helse og miljø
  • Arbeid og inkludering
  • Omsorg
  • Utdanning
  • Administrasjon og administrativ effektivisering
  • Styring og eierskap
  • Utvikling og digitalisering

Navnene er ikke titlene på direktørstillingene, men navnene på områdene de har ansvar for.

Elisabeth Enger presenterer hvordan toppledergruppa vil bli seende ut.
BILDE: Elisabeth Enger presenterte for fellesnemnda hvordan hennes topplederteam vil se ut.