Nedre Eiker mottok gjev pris og verdifulle erfaringer ble drøftet på tvers av kommunegrensene da ungdomsskoleledere fra Svelvik, Drammen og Nedre Eiker møttes på MOT-konferanse.

Rektorer og MOT-coacher fra de tre ungdomsskolene i N Eiker, Svelvik ungdomsskole og de to ungdomsskolene Gulskogen og Galterud i Drammen var samlet på en nasjonal MOT-konferanse tidligere denne måneden.

På samlingen ble Nedre Eiker kommune tildelt den gjeve prisen "Årets MOT-partner Kommune". Under prisutdelingen ble det fremhevet at kommunen har jobbet solid med MOTs programmer i mange år og er gode på å synliggjøre MOT og MOTs verdier i lokalsamfunnet.

Kommunen er også dyktig på å involvere ungdommene i MOT-arbeidet, og er fremragende på å rekruttere rett og utdanne dyktige MOTivatorer og Unge MOT-ledere. Disse bidrar stort til lokalsamfunnet i kraft av å være rollemodeller på MOTs verdier.

Mer om prisen til Nedre Eiker og kommunens arbeid i så måte, kan du lese i denne artikkelen.

Prisen til Nedre Eiker var naturligvis høydepunktet i denne motivasjonssamlingen. I tillegg syntes representantene fra ungdomsskolene i de tre kommunene at det var svært trivelig å bli kjent med hverandre, og utvekskle erfaringer fra MOT.

MOT er en norsk ideell organisasjon stiftet i 1997. Initiativtakerne var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss. Organisasjonen har egne program i ungdomsskole og i videregående skole,og fins etter hvert i flere land. Du kan lese mer om MOT her.

På bildet nedenfor er følgende avbildet. Bak fra venstre: Anne Margrethe Horsrud, Ingvild Juvkam Dyve, Tom Erik Lund, Torill Risdal Lund, Anne Marie Bergstrøm og Jan Dag Michalsen. Foran fra venstre: Rune Hjelm-Pedersen, Kirsten Johnsrud, Yngve Erlandsen og Grethe Bøe Hauger.