40 listekandidater fra åtte partier samlet til politisk verksted for å skape plattformen for politisk arbeid i Nye Drammen.

Nylig inviterte Nye Drammen kommune folkevalgte fra Svelvik, Nedre Eiker og Drammen til et felles politisk verksted. I forkant hadde det vært gjennomført dialogmøter om ulike spørsmål knyttet til hvordan det nye kommunestyret skal arbeide etter valget til høsten. Alle partiene hadde gitt sine innspill, og dette var samlet.

Veteranen Bent Inge Bye, ordfører i Nedre Eiker og leder av fellesnemnda for de tre kommunene, innledet med å slå fast at nå som strukturene er på plass må innholdet i det politiske arbeidet utformes.

Det er allerede bestemt at den nye kommunen skal styres etter hovedutvalgsmodellen og at det skal opprettes nærutvalg i de ti kommunedelene.

Prosjektrådmann Elisabeth Enger fulgte opp med å minne om at en av målsettingene for den nye kommunen er at «den nye kommunen skal oppleves som nærmere enn det de tre kommunene nå er hver for seg»

Så hvordan legger man til rett for et levende lokaldemokrati?

Det var enighet om at de folkevalgte i den nye kommunen må ha gode kontaktflater mot innbyggerne. Dette vil kunne ivaretas i nærutvalgene i kommunedelene, men det er også viktig at folkevalgte i lederverv har tilstrekkelig tid til å være tilgjengelige. Et viktig tema var hvor mange heltidspolitikere den nye kommunen skal ha og graden av frikjøp for at for eksempel gruppelederne for partiene skal få rimelige arbeidsforhold.

Til slutt drøftet man hvordan man skal sikre gode politiske prosesser og i hvilken grad det er riktig å arbeide for konsensus, i hvert fall i større saker som har avgjørende betydning for kommunens utvikling.

Innspillene fra det politiske verkstedet går videre til fellesnemnda som vil vedta de viktigste rammevilkårene for det politiske arbeidet i det nye kommunestyret.