Stillingene som direktører for Arbeid og inkludering, Kultur, by- og stedsutvikling, og Utvikling og digitalisering lyses ut.

Fem av åtte direktører i ledergruppa for Nye Drammen kommune ble nylig ansatt

Nå lyses de tre øvrige direktørstillingene ut: