For første gang møtes innbyggere på tvers av kommunegrensene til dialog om fremtidig sameksistens. Det skjer på Solberg skole 30 august.

Dialogmøtene mellom innbyggere og politikere er blitt svært positivt mottatt både blant politikere og innbyggere. Denne møteplassen blir nå for første gang arrangert på tvers av kommunegrensene ved at naboer på begge sider av kommunegrensen møtes for å snakke om lokaldemokrati og stedsutvikling.

Møtet blir arrangert 30. august i gymnastikksalen på Solberg skole, og tidsrammen er klokken 17.00 - 21.00.

Det er lederen for den politiske arbeidsgruppen lokaldemokrati i Nye Drammen, Merete Andrea Risan, som åpner møtet. Deretter skal kultursjef Jorunn Larsen i Nedre Eiker og tidligere rektor ved Åssiden skole, Lillan Fanuelsen, fortelle om erfaringer fra arebeidet i Solbergelva og Åssiden.

Senere på kvelden skal rektor ved Kjøsterud skole, Jon Espen Palm og daglig leder ved Åssiden IF, Sverre Arneberg Fredriksen, si noe om "Aktiv på Åssiden", et samarbeidsprosjekt mellom Åssisden Idrettsforening, Åssiden barneskole og Kjøsterud ungdomsskole for å skape en bedre og mer aktiv bydel.

Deretter skal Rannveig Wilthil Høgmoen og Jens Petter Høgmoen fortelle om Solberg Spinderi A/S, 200 år gammel industrihistorie der det fortsatt skjer spennende ting.

Mellom de ulike innslagene blir det satt av tid til diskusjoner rundt bordene, og i pausen blir det et kulturelt innslag med Shri Lal Sahajpal og Rohini Sahajpal.

Deltakere på møtet et invitert på forhånd, men møtet er åpent for publikum.