Stortinget vedtok sent torsdag kveld et nytt norsk kommunekart og reduserte antallet kommuner fra 426 til 354. Dermed er også den nye storkommunen av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen godkjent, og ordførerne i de tre kommunene mottok Stortinget med både begeistring og forhåpninger.

Endelig er dermed startskuddet for den nye kommunen gått, og nå skjer det mye fremover, konstaterer ordførerne i dette intervjuet. Til uka skal ledelsen i de tre kommunene samles i en stor lokaldemokratikonferanse på Lillestrøm. Det er begynnelsen på jobben med å gjøre den nye kommunen mer demokratisk og inkluderende for innbyggerne er de tre kommunene er hver for seg.

Ny merkedag

22. juni blir en ny merkedag for jobben med har vedtatt å danne en felles kommune fra 1. januar 2020. Da nedsettes Fellesnemnda for den nye kommunen. Fellesnemnda består av folkevalgte fra alle tre kommunene, deriblant de tre ordførerne. Fellesnemnda får delegert myndighet fra de tre kommunestyrene til å forberede den nye kommunen. Fellesnemnda skal også ansette en prosjektrådmann som blir øverste administrative leder i den nye kommunen. Dette arbeidet har så vidt begynt.

Syvende størst

Den nye kommunen blir landets syvende største kommune med nær 100.000 innbyggere. Den blir også fylkets største arbeidsgiver med rundt 6500 ansatte. Ingen skal vel å merke miste jobben som følge av at de tre kommunene blir én.

De tre ordførerne gleder seg nå til å ta fatt på en rekke nye arbeidsoppgaver. De fem viktigste arbeidsoppgavene blir som følger:

  1. Sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. En ny kommune vil få sterkere fagmiljøer som skal gi bedre tilbud til innbyggerne.
  2. Sikre god økonomi i den nye kommunen. Kommunen skal ha robust økonomi, og det skal ikke ilegges eiendomsskatt.
  3. Helhetlig samfunnsutvikling. En ny kommune skal utvikle arealer og infrastruktur på en mer hensiktsmessig og helhetlig måte enn det som er tilfellet i dag. 
  4. Styrke lokaldemokratiet. Lokaldemokratiet skal styrkes i den nye kommunen. Det skal blant annet skje gjennom å innføre nye nærdemokratiske løsninger. 
  5. En sterkere stemme. Den nye kommunen vil få sterkere påvirkningskraft overfor sentrale myndigheter.