Siste punkt på sakslisten i dagens møte i fellesnemnda dreide seg om noe litt annet enn bare politikk.

Andreas Muri og Bent Inge Bye og resten av fellesnemnda støtter Konnerud ILs søknad om NM på ski 2020.
BILDE: Bent Inge Bye (t.v), Andreas Muri og resten av fellesnemnda støtter Konnerud ILs søknad om NM på ski 2020.

Ni saker sto på agendaen for dagens møte i fellesnemnda. Blant annet den videre prosessen rundt styringsdokument for etablering av nye Drammen, budsjettforslag for fellesnemnda, satser for godtgjøring, utredning av pensjonsordning og reglement for pensjonsordning - for å nevne noe.

Avslutningsvis var det NM på ski det dreide seg om i dagens møte.

Konnerud idrettslag søker om tildeling av NM på ski del 1 i 2020. Det synes fellesnemnda er en god ide. Nemnda ble dermed enige om å støtte søknaden. De vil støtte opp om arrangement og bistå arrangør på best mulig måte.

- Ja, vi støtter den søknaden. Det er en god anledning til å samarbeide kommunene på tvers, sa fellesnemndas leder Bent Inge Bye.
- Det er viktig å få nasjonale arrangementer som dette til området vårt, sa Svelviks ordfører Andreas Muri.

Kulturbygging

Mesterskapet vil gjennomføres på nyåret i 2020, rett etter at de tre kommunene har blitt en ny, stor kommune. Å arrangere NM på ski mener fellesnemnda kan være positivt og en begivenhet som kan ha en god kulturbyggende effekt helt i startfasen av den nye kommunen. 

Muri mener det er en flott anledning til å skape et fellesskap mellom kommunene. Et arrangement som kan knytte frivillige sammen for å gjennomføre et stort arrangement.

Tove Paule støttet også forslaget, men var opptatt av å understreke at fellesnemnda støtter søknaden, men at de ikke har noen økonomiske forpliktelser.

- Det kan godt være at vi skal støtte det økonomisk, men vi skal ikke forplikte oss til det nå, sa Paule.

Fellesnemndas møtes har så langt blitt gjennomført på Drammensbiblioteket, men dagens møte fant sted i møtelokaler på Gamle kirkeplass 7.  

Møte i fellesnemnda på Gamle kirkeplass 7
BILDE: Møte i fellesnemnda på Gamle kirkeplass 7.

Her kan du se alle sakene som ble behandlet i møtet.