Folkevalgte med ansvar for helse- og sosialspørsmål i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen, orienterte hverandre om felles utfordringer da de møttes i bystyresalen i Drammen mandag 22. mai.

Her er det utdanningspolitikere fra de tre kommunene som møttes i Svelvik på et temamøte der ulikheter og forskjeller i de tre kommunene var på dagsorden. Tid var det også til et felles gruppebilde

Her er det utdanningspolitikere fra de tre kommunene som møttes i Svelvik på et temamøte der ulikheter og forskjeller i de tre kommunene var på dagsorden. Tid var det også til et felles gruppebilde

Dette var ett av flere møter der folkevalgte med sektoransvar i kommunene møter hverandre, både for å bli kjent og for å utveksle erfaringer og synspunkter. Bakgrunnen er at det er iverksatt kartlegging av de store tjenesteområdene i de tre kommunene som sammen skal danne én kommune i 2020, og disse temamøtene er ett redskap i så måte.

Samkjøring

Kartleggingen innbefatter både politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon i den enkelte kommune, hvordan tjenestene er organisert og ledet, bredden på de ulike tjenestene og hvor mye ressurser og penger som brukes. Også kvaliteten på tjenestene blir kartlagt, og det blir sett på planverket i den enkelte kommunen. Alt dettes kjer med tanke på å få til en best mulig samkjøring i den nye kommunen.

Første temamøte

Mandag 15. mai ble det første temamøtet arrangert i Svelvik. Tema der var barnehage, skole og oppvekst. Torsdag 18. mai ble arealplanlegging, byggesak og samfunnsutvikling drøftet i Drammen), og mandag 22 mai var altså helse og omsorg dagsorden i Drammen. Det siste møtet i rekken skjer mandag 29. mai. Da er det kultur og idrett i Nedre Eiker.

Mye lære

Både de folkevalgte og administrativt ansatte vi snakket med, mente det var svært nyttig å utveksle synspunkter og erfaringer med hverandre, og roste tiltaket. Selv om det er forskjeller i de tre kommunene, viser det seg at det er mye å lære av hverandre. Sammen skal vi bli bedre.

Johan Baumann (til venstre) fra Drammen og Leni Stokkenes Halvorsen fra Nedre Eiker var blant de folkevalgte som lyttet med stor oppmerksomhet da det ble redegjort for de tre kommunenes helse- og sosialpolitikk i bystyresalen i Drammen denne uken.

Johan Baumann (til venstre) fra Drammen og Leni Stokkenes Halvorsen fra Nedre Eiker var blant de folkevalgte som lyttet med stor oppmerksomhet da det ble redegjort for de tre kommunenes helse- og sosialpolitikk i bystyresalen i Drammen denne uken.