Et spennende og viktig arbeid om kvaliteten på de kommunale tjenestene i ny kommune, har startet. 160 engasjerte ansatte fra tre kommuner fylte auditoriet i Dronninggata 15 tirsdag ettermiddag.

Høsten 2019 skal handlingsprogrammet for ny kommune behandles. Det er dette arbeidet som nå har startet. I dag, tirsdag, var det oppstartskonferanse for første fasen av prosjekt tjenestestrategier.

- Nå skal fagmiljøene i de tre kommunene samarbeide om å lage et felles kunnskapsgrunnlag; hvordan er tjenesten innrettet, dimensjonert og finansiert? Og hvordan er kvaliteten?, sa prosjektrådmann Elisabeth Enger da hun startet møtet.

De som er med i ulike prosjekter og underprosjekter, som i sum er svært mange ansatte i de tre kommunene, skal også foreslå strategier for harmonisering, der det er behov for det, og for utvikling av tjenesten fra 2020.

Dette blir innspill til politisk drøfting på 7 arbeidsverksteder i perioden april til august, ett for hvert tjenesteområde. Så sys dette sammen og får en drøfting i fellesnemnda før vi går ut og ber om innspill fra organisasjoner og ulike interessegrupper.

De ulike delprosjektlederne fikk presentert seg på møtet i ettermiddag. Fristene varierer fra område til område. Slik blir arbeidet i de ulike syv gruppene fremover, og som prosjektrådmannen understreket til slutt på konferansen: De politiske møtene som arbeidet nå i første gang munner ut i, er ikke den endelige fasiten, eller en endelig deadline. Det er bare første holdeplass i en lengre reise fram mot sammenslåingen i 2020.:

Alle de sju gruppene har altså som mandat å innhente kunnskapsgrunnlag og foreslå strategi(er) for nødvendig harmoinisering og utvikling.

Barnevern. Arbeidet ledes av Siri Sørensen, Nedre Eiker. Arbeidet munner ut i et politisk arbeidsverksted om barnevernspolitikk som finner sted 12. april.

Oppvekst. Også dette arbeidet ledes av delprosjektleder Siri Sørensen. Her blir det politiske arbeidsverkstedet arrangert 26. april, med tema oppvekstpolitikk.

Kultur, idrett og fritid. Delprosjektleder er Eirin Bråten Nygård fra Svelvik. Her blir det politiske arbeidsverkstedet holdt 24. mai.

Helse- og sosialpolitikk. Delp5rosjektledfer er Hege Rokke, Nedre Eiker, og det politiske arbeidsverkstedet er berammet til 7. juni.

Bertil Horvli, Drammen, leder arbeidet med tekniske tjenester. Her blir arbeidsverkstedet om politikk for tekniske tjenester arrangert 14. juni. Jan Sivert Jøsendal, Drammen, er delprosjekteier for utdanning og utdanningspolitikk der det politiske verkstedet arrangeres 23. august. Pleie- og omsorg har et betydelig arbeid foran seg, og har lengst frist av gruppene. Der er det politiske arbeidsverkstedet berammet til 6. september. Arbeidet ledes av Eva Milde.