Ordførere og øvrige toppolitikere fra Nedre Eiker, Svelvik og Drammen møttes på Portaasen 20. april for å diskutere veien videre mot ny storkommune i Drammensregionen. Tilstede var også rådmennene og tillitsvalgte i de tre kommunene.

Fra AU-møtet på Portaasen: Fra venstre og rundt bordet ordfører Andreas Muri i Svelvik, Mads Hilden, Svelvik Ap, Thor Sigurd Syvaldsen, Nedre Eiker Ap, ordfører i Nedre Eiker Bent Inge Bye, Elly Thorsen i Nedre Eiker Høyre, og nærmest kamera med ryggen til: Tove Paule og Tore Opdal Hansen.

Fra AU-møtet på Portaasen: Fra venstre og rundt bordet ordfører Andreas Muri i Svelvik, Mads Hilden, Svelvik Ap, Thor Sigurd Syvaldsen, Nedre Eiker Ap, ordfører i Nedre Eiker Bent Inge Bye, Elly Thorsen i Nedre Eiker Høyre, og nærmest kamera med ryggen til: Tove Paule og Tore Opdal Hansen.

Det var det såkalte arbeidsutvalget som møttes, og dette er et forberedende organ for den såkalte Fellesnemnda som nedsettes over sommeren. Det er fortsatt kommunestyrene i hver enkelt kommune som har all makt i den enkelte kommune. Således kan ikke Arbeidsutvalget vedta noe, men det viktigste er å snakke sammen om felles saker.

Møtet ble ledet av ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker.