Drammen går godt, men både Nedre Eiker og Svelvik sliter med økonomien. Det er likevel rom for både ny bybru i Drammen og nytt sykehjem i Nedre Eiker, konstaterer fellesnemnda for Nye Drammen kommune.

Fellesnemnda for Nye Drammen behandlet torsdag 8. november budsjettet for 2019 og økonomiplanen til og med 2022. Rådmennene i de tre kommunene orienterte om økonomien i de tre kommunene, og det er bare Drammen kommune som klarer å levere varene, i den forstand at Drammen går med et tilfredsstillende overskudd.

Prosjektrådmann Elisabeth Enger oppsummerte med at Drammen går i pluss, Nedre Eiker omtrent i null og Svelvik i minus. I sum betyr dette anstrengt økonomi, og ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, var blant dem som advarte mot å komme i en situasjon der man skyver problemene foran seg.

Eivind Knudsen (Drammen Ap) og Lavrans Kierulf (Drammen FrP) var enda mer kritisk og minnet om at både Nedre Eiker og Svelvik bryter den politiske plattformen og intensjonen ved sammenslåingen ved ikke å ha økonomisk orden i eget hus.

Ordfører i Nedre Eiker, Bent Inge Bye, minnet imidlertid om at det ikke bør være en overraskelse for noen at det er anstrengt økonomi i Nedre Eiker og Svelvik. Det er et faktum de folkevalgte i de to kommunene har måttet forholde seg til i årevis.

Dermed fant Fellesnemnda å gå for rådmannens innstilling som innebærer en stram økonomisk styring gjennom 2019, men at det likevel er rom for å planlegge et nytt sykehjem i Nedre Eiker og at Drammen fortsetter planlegging av ny bybru.

Økonomiplanene for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik.