I løpet av sommeren har det kommet inn et hundretalls forslag til nye veinavn i Nye Drammen kommune. Blant dem som foreslås hedret er poeten Triztan Vindtorn (bildet) og keeperlegenden Inge Thun.

Bare i Drammen kommune er det registrert 94 forslag til nye veinavn i sommer. I tillegg er det nye forslag til veinavn i Svelvik og Nedre Eiker. På grunn av ferieavvikling er disse ennå ikke registrert.

Alle kan komme med forslag

Når den nye kommunen etableres 1. januar 2020, skal det ikke være doble veinavn. Dermed må totalt 91 veier i den nye kommunen skifte navn, og vi er nå inne i en prosess der alle kan komme med forslag. Fristen er ennå halvannen måned unna.

I alt har man nå oversikt over 94 forslag til veinavn. Listen er komplett for Drammen kommunes vedkommende, men sannsynligvis kommet inn flere forslag i Nedre Eiker og Svelvik. Der har man ennå ikke full oversikt på grunn av ferieavvikling.

Ikke alle forslagene som er kommet inn, vil bli godkjent. Blant annet er det flere forslag om å hedre nålevende personer, og dette er det vanligvis ikke anledning til. Blant nålevende personer som foreslås hedret er de fire ordførerne Tore Opdal Hansen, Lise Christoffersen, Turid Wickstrand Iversen og Erik Dalheim, artistene Jonas Fjeld og Herodes Falsk, samt fotballspillerne Steinar Pettersen og Odd Johnsen.

Vindtorn og Thun

Derimot er det god navneskikk for veinavn å hedre avdøde personer. Blant dem som foreslås hedret med veinavn i nåværende Drammen kommune, er Strømsgodsets keeperlegende Inge Thun og hele byens poet Triztan Vindtorn.

Triztan Vindtorn (1942-2009) var drammenser og drammenspatriot gjennom hele sitt liv, og utga en rekke diktsamlinger. Hans språk var imidlertid internasjonalt, og han har fortsatt et lesende publikum i så ulike land som Japan, USA, Tyskland og Mexico. Han vant en rekke priser og har også en pris oppkalt etter seg, Triztan Vindtorns poesipris, som utgis årlig. Han skiftet navn flere ganger. Han var født Kjell Erik Larsen, skiftet så til Kjell Erik Vindtorn, deretter til Triztan Vindtorn og Triztan Gyldenlöwe Vindtorn.

Inge Thun (1945 – 2008) var en av de fremste idrettsutøvere Drammen har fostret.  Han var både fotball-, håndball- og bandyspiller, men det er som keeperlegende i Strømsgodsets gullalder han huskes best. Han var Godsets keeper fra 1962 til 1977, og sammen med Tor Alsaker-Nøstdahl innehar han fortsatt klubbrekorden på 329 kamper på førstelaget. Han var med å spille Godset fra 4. divisjon i 1963 til toppdivisjonen i 1967. Han ble seriemester med Godset i 1970, og Norgesmester i 1969, 1970 og 1973. På 1990-tallet var han keepertrener i Strømsgodset.

Inge Thun, keeper på Strømsgodset
BILDE: Strømsgodsets keeperlegende Inge Thun, her i kamp med en annen legende, Liverpool's Kevin Keegan.

Blant andre avdøde personer som foreslås hedret er stifteren av Aass bryggeri, bryggerieier Poul Lauritz Aass, byoriginal Per Syvertsen og forfatteren og lokalhistorikeren Petter Larsen. Forslagene som kommer inn blir vurdert av en felles rådgivende komité som legger fram forslag til fellesnemnda der saken blir behandlet i november. Endelige veinavn vedtas i desember 2018 i de enkelte kommunestyrene.

Brev til beboere

Et brev til beboere i veier som blir berørt av navneendringer, ble sendt ut før sommeren. Øvrige artikler om endringer på veinavn kan leses her:

Disse veiene må bytte navn

Innbyggerne skal involveres om adresseendringer

Nå kan du komme med forslag til veinavn

Forslag om nye veinavn kan sendes hit:

Triztan Vindtorn
BILDE: Triztan Vindtorn