Den nye kommunen får store utfordringer når det gjelder barnevern og barns oppvekst. En av årsakene er det store antallet barn som vokser opp i fattigdom.

Men nye Drammen kommune er godt forberedt på de utfordringene en vet kommer.

I et arbeidsverksted for politikere og barnevernsledere i de tre kommunene i Drammen torsdag 12. april, var alle enige om at barnevern blir et viktig område for den nye kommunen. Det skyldes at Nye Drammen har spesielle utfordringer, men samtidig står den nye kommunen godt rustet til disse utfordringene, ikke minst takket være et godt fagmiljø på omtådet. 

Kommunebarometeret

Innledningsvis minte eksempelvis prosjektrådmann Elisabeth Enger om dert ferske Kommunebarometeret som plasserer både Svelvik og Nedre Eiker høyt blant landets beste på barnevern.

Nesten 18 prosent av barna i Drammen vokser opp i lavinntektsfamilier. Dette er det høyeste tallet blant storbyene i Norge. I Nedre Eiker og Svelvik er tilsvarende tall 11,2 og 6,4.

Det er 120 ansatte i barnevernet i de tre kommunene. I de tre kommunene bor det vel 21.000 barn under 17 år, hvorav vel 1100 hadde bistand fra barnvernet i en aller annen form (2016-tall).

Etter innledninger av kommunalsjef Siri Sørensen i Nedre Eiker og de tre barnevernslederne, ble det utdelt oppgaver som de folklevalgte arbeidet videre med. Ved bordene gikk diskusjonen høyt om strategier for et enda bedre barnevern. Blant annet er dfet viktig å jobbe på tvers, for å forebygge fattigdom. Samarbeid med frivillige organisasjoner ble også understreket. At foreldrene er i arbeid er en av de viktigste forutsetningene for å forebygge ulike former for kriser i hjemmet.

Dette er kunnskapsgrunnlaget  for barnervernspolitikken, og dette er fagmiljøenes forslag til strategi.

På bildende nedenfor gjør barnevernsleder Lene Grendal i Nedre Eiker (til høyre) seg klar til innlegg foran en meget godt besøkt forsamling, og nedenfor ses Elisabeth Enger og fellesnemndas leder Bent Inge Bye i samtale. I bakgrunnen på det nedesrte bildet er fungerende rådmann i Svelvik, Anne Synnøve Horten og rådmann i Nedre Eiker kommune, Truls Hvitstein.