Det utlyses med dette ut åpen profesjonell konkurranse om nytt kommunevåpen for Nye Drammen kommune for aktører innenfor grafisk formgiving, design, kunst og andre med kompetanse på området.

Grunnlaget for den profesjonelle konkurransen er fire ideer som er valgt ut etter en åpen idémyldring blant innbyggere i de tre kommunene.

Disse ideene følges av en beskrivelse og begrunnelse fra arbeidsgruppa/juryen for nytt kommunevåpen i Nye Drammen kommune.

De fire ideene til nytt kommunevåpen for Nye Drammen.
BILDE: De fire ideene til nytt kommunevåpen for Nye Drammen.

Grunnlag

Disse fire ideene er plukket ut:

Riss, navngiving og utlysning

Frist

Frist for innsending av forslag 31. august 2018.

Send bidraget til oss på epost: 

Spørsmål?

Konkurransegrunnlaget finner du nedenfor, eller ved henvendelse på e-post til kontaktperson: Rådgiver Tor Kristian Eriksen i Nye Drammen kommune.

  • Mobil 908 81 997
  • Epost: