For prosjektlederne for kommunestyrevalget i Nye Drammen, er det valg hele året. Forberedelsene startet i fjor høst, og nå legges et omfattende puslespill, der siste brikke er på plass flere uker etter valgdagen.

Vegard Hetty Andersen og Øystein Kristoffersen har vært ute en valgnatt før. Vegards første valg i jobbsammenheng var i 2011, mens Øystein har vært med helt siden valget i 1989.
Vegard Heyyt Andersen og Øystein Kristoffersen
BILDE: Vegard Hetty Andersen og Øystein Kristoffersen er prosjektledere for høstens kommunestyrevalg.
Siden den gang har den digitale hverdagen inntatt valgapparatet, og mye er blitt annerledes. Den største forskjellen er kanskje likevel den omfattende forhåndsstemmegivingen. Annen hver stemme er nå ventet å bli avgitt på forhånd.
Dette krever sitt og Øystein fastslår at valget egentlig varer fra 12. august da forhåndsstemmegivingen starter i rådhusene i de tre kommunene. 26. august utvides mulighetene for å avgi stemme på forhånd, med valgpaviljonger på lett synlige steder i de tre kommunene, og muligheter for å avgi stemme på institusjoner, sykehus og videregående skoler. Ja, det er også mulighet å be om hjemmebesøk slik at en kan avgi stemme hjemmefra.

1.4 millioner sedler

Dette krever et stort valgapparat og et bredt samarbeid. Vegard og Øystein har etablert et eget prosjektkontor på Gamle kirkeplass i Drammen, og samarbeider hele tiden med valgmedarbeidere i både Svelvik, Nedre Eiker og Drammen. Når siste stemme legges i urnen, har om lag 500 personer på en eller annen måte vært involvert.
Et par tall som eksemplifiserer omfanget: 7000 hyller for stemmesedler i avlukkene skal merkes med partinavn. Så mange som 1.420.000 stemmesedler er trykket.
Ja, du leste riktig: En million fire hundre og tjue tusen. Det skyldes at man ikke på noe tidspunkt må gå tom for stemmesedler for noe parti, og man må derfor ha rikelig til overs i hvert lokale. Dessuten distribueres stemmesedler til de politiske partene.

Etter boka

Det er ikke bare logistikken som må stemme. En må også være garantert at stemmegiving foregår etter boka, det vil si etter Valglovens bestemmelser. Alle som jobber med valg får grundig opplæring.
 Velgerne skal kunne ha tillit til at stemmegivningen foregår korrekt, sier Vegard.
Derfor foregår også opplæring av et stort antall valgmedarbeidere, hvor blant annet temaer som stemmerett, krav om legitimasjon, arbeidsfordeling i valglokalet og hjelp i avlukket gjennomgås. I Svelvik, Drammen og Nedre Eiker er det rundt 80.000 stemmeberettigede, og målet er at rundt 50.000 av disse skal ha avlegge stemme til valget.
Hvert lokale skal rigges slik at det ikke oppstår betydelig kø. Det er en utfordring når for eksempel så mange som rundt 12.000 hører til stemmelokalet på Strømsø (Drammenshallen). Det store apparatet til tross, tror både Øystein og Vegard at foreløpig  valgresultatet vil foreligge like tidlig som før.
– Valgkvelden vil vi ha fordelingen på hvor mange mandater partiene får.  Endelig opptelling og kandidatkåring vil bli fremlagt i valgstyrets møte onsdag 11. september kl. 17.00, sier prosjektlederne for kommunestyrevalget i Nye Drammen kommune 2019, Vegard Hetty Andersen og Øystein Kristoffersen.