74 veier får nye navn i Nye Dammen kommune. Blant annet SIF-legenden Inge Thun får en vei oppkalt etter seg i Drammen. Nå skal de tre kommunene behandle saken.

Fellesnemnda har i dag enstemmig godkjent hvilke veier i den nye kommunen som får nye navn. Inge Thuns vei, Per Syvertsens vei og Godsetgata er noen av de nye navnene på listen.

Veiskilt i nedre eiker
BILDE: Nedre Torggate i Nedre Eiker vil få navnet Nedre Tverrgate.

Det er totalt 74 nye veinavn som foreslås vedtatt, og totalt 17 veinavn som foreslås slettet eller omadressert til eksisterende veinavn.

Flere av politikerne i fellesnemnda skrøt av arbeidet som er gjort i saken.

- De som har jobbet med dette, har gjort en gpd jobb. Alle forslagene til nye veinavn er gode, sa Elly Thoresen.

- Det er gjort veldig gode vurderinger i denne saken, tilføyde Merete Andrea Risan.  

Vedtaket i fellesnemda er et rådgivende vedtak, det betyr at saken går videre for endelig vedtak i hver av de tre kommunene i løpet av januar/februar, 2019.

Mange navneforslag

Alle forslagene som ble lagt frem har allerede blitt gjennomgått av Stedsnavntjenesten for en uformell godkjenning. Dette innebærer bl.a. en vurdering av riktig skrivemåte i henhold til nasjonalt stedsnavnsregister.

Innbyggerne i de tre kommunene ble tidlig i høst oppfordret til å foreslå nye veinavn. Ved fristens utløp (15.09.18) var det kommet inn 367 unike forslag. Noen forslag var på konkrete veier, mens andre var åpne forslag på veier i den nye kommunen. Enkelte forslag hadde veldig lange begrunnelser, mens andre hadde mindre eller ingen begrunnelser.

Navnekomiteen har lagt vekt på å velge veinavn blant de mottatte forslagene fra innbyggerne, og har kun fremmet egne forslag der det har vært nødvendig av ulike grunner.

Dette har bl.a. vært aktuelt for veier der det ikke har kommet inn noen forslag, eller at forslagene ikke kunne benyttes fordi de allerede eksisterer et annet sted i den nye kommunen.

gateskilt i nedre eiker
BILDE: Storgata i Nedre Eiker vil få navnet Møllergata.

Her er listen over hvilke veier som får nye navn:

Svelvik:

Bråtanveien – Solhellinga
Damveien – Isdamveien
Elveveien – Knemsbekken
Fjeldsbyveien – Rødlandsløkka
Fjellveien – Fjellskrenten
Flata – Labråten
Granlia – Fjordutsikten
Grensegaten – Gamle Grensegaten
Industrigaten – Fredrik Bødtkers gate
Kikkutveien – Sleavikbakken
Kirkegaten – Kirkestredet
Kneiken – Grønlikneiken
Kroksveien – Sørkroksveien
Kongleveien – Tømmeråsutsikten
Kroken – Skarneskroken
Lindeveien – Åsgaten
Mellomdammen  - Tørkoppdammene (samlenavn for Mellomdammen og Nerdammen)
Minkstien – Minksvingen
Mårstien – Mårsvingen
Nerdammen – Tørkoppdamemmene (samlenavn for Mellomdammen og Nerdammen)
Nordbyveien – Orvald Nordbys vei
Olleveien – Einerveien
Skoglyveien – Orelundveien
Skrenten – Bergeråsveien
Solsvingen – Nedre Sverstadveien
Strandveien – Bergerbukta
Tverke-Bergeråsveien
Tårnveien  –Tangenkaia
Tyriveien – Bergeråsveien
Vinkelveien – Grundenveien
Vårveien – Midte Sverstadveien

Drammen:

Bakkeveien – Bakkestien
Briskeveien – Briskebakken
Bueveien (1-18) – Fjellheimbakken
Bueveien (18 A, 20, 22, 24 og 26) – Åslyveien
Damveien – Inge Thuns vei
Eikveien – Eikringen
Fiolveien – Buskerudveien
Furusvingen – Løkkebergsvingen
Jupiterveien –Jupiterbakken
Lauvia – Strømlikroken
Liaveien – Sigurd Jorsalfares gate
Lyngveien –Per Syvertsens vei
Merkurveien – Merkurstien
Moreneveien - Øvre Strøm
Nikkerudveien – Kinnerudveien
Olleveien – Evald Theies vei
Revefaret (11-29) – Revetråkket
Revefaret (33-69) – Revefarmen
Seterveien – Hallermoveien
Skolebakken – Kirkebakken
Skrenten – Hans Hansens vei
Stasjonsgata – Godsetgata
Stegla – Steglevannet
Strandveien – Nedre Strandgate
Tangenveien – Egedius gate
Torneroseveien – Tornerosestien

Nedre Eiker:

Askeladden – Reveprinsen
Batteriveien – Skanseveien
Bergstien – Solstreifveien + Ginabakken
Bråtan – Elvefaret
Engene – Vikhagen
Fagerlia – Røyskattlia
Fjellveien –Smiebakken
Furulia – Furutoppen
Jernbanegata – Stasjonsgata
Kanonveien – Furubakken
Kirkeveien – Stensethalleen
Kjerraten – Flisveien
Lyngveien – Ericaveien
Markveien – Markgata
Nedre Torggate – Nedre Tverrgate
Rådhusgata – Gamle Rådhusgate
Skogliveien – Krokstadjordet
Smalgangen – Smalgata + Hagatjernveien
Solbakken – Ulverudlia
St.Olavs gate – Snippøra
Steinbakken – Lysakerbakken
Storgata – Møllergata
Tangenveien – Tangeodden
Toppen - Langemyrtoppen
Tomtegata - Ekornrudløkka
Trollstien –Trollfaret
Tunveien – Borgine Sofiesvei
Tverrveien - Overgangen
Utsikten – Utsynet
Verksveien – Kroksløkka
Øvre Torggate – Øvre Tverrgate
Åsveien – Langrandsåsen