– Sammen skal vi skape én av landets beste kommuner, sa Svelvik-ordfører Andreas Muri (H) da han åpnet det første felles kommunestyremøtet for politikerne i Nedre Eiker, Drammen og Svelvik.

Fylkesmann Per Arne Olsen, ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen, ordfører Andreas Muri i Svelvik, ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker og fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud.
BILDE: Ordførerne Tore Opdal Hansen (nr. 2 f.v.), Andreas Muri (i midten) og Bent Inge Bye (nr. 2 f.h.) har store ambisjoner for Nye Drammen kommune. Fylkesmannen i Vestfold Per Arne Olsen og Fylkesmannen i Buskerud Helen Bjørnøy mener den nye kommunen har gode forutsetninger for å kunne gi innbyggerne gode tjenester.

Møtet på Fossekleiva i Svelvik kommune onsdag 16. august var første gang kommunestyre- og bystyrerepresentantene i de tre kommunene var samlet etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåingen.

– Vi markerer oppstarten av det store arbeidet som ligger foran oss. Om det ikke er en revolusjon vi sammen har utløst, så er det likevel store endringer vi skal gjennom. Det å lage en helt ny kommune er ingen enkel oppgave, sa Muri til sine politikerkolleger og tilhørere under åpningen av møtet.

Forventer at alle er konstruktive

I den politiske plattformen som de tre nåværende kommunene er enige om, er det satt en rekke ambisiøse mål for Nye Drammen kommune.

– Den politiske plattformen er ikke bare papir. Ordene i plattformen er ord som betyr noe. Det som står der er vårt felles prosjekt. Målet må være det vi sammen skal få til i fellesskap; at den nye kommunene vår blir best mulig for alle innbyggere. Sammen skal vi skape én av landets beste kommuner, sa Svelvik-ordføreren.

Fra enkelte hold har den kommende kommunesammenslåingen møtt motstand. I åpningstalen sin kom Muri kritikerne i møte og ga uttrykk for at det er lov både å være uenige og å være imot.

– Men det er også lov å være konstruktiv. Som folkevalgte mener jeg vi har en plikt til å være nettopp dét. Jeg håper alle, også de som ikke vil dette, vil bidra konstruktivt med sin kritiske sans i det arbeidet som nå skal gjøres. Vi trenger ikke bare entusiaster som meg, men også dem som kan reise de krevende problemstillingene og stille de vanskelige spørsmålene, sa han.

Ser fremover

Flere av dem som har vært kritiske til sammenslåingen av de tre kommunene, tok ordet under møtet.

– Jeg tilhørte nei-siden i denne kampen i Nedre Eiker. Det har vært en stor kamp i Nedre Eiker, og det er litt trist og vemodig for den delen som gjerne ville opprettholde kommunen. Men jeg ser fremover, sier Knut Gjerde som er gruppeleder for Fremskrittspartiet i Nedre Eiker.

Han pekte på to momenter som etter hans mening blir avgjørende for hvor vellykket kommunesammenslåingen blir.

– Dette er en sak som gjelder demokrati, og det må bevares også i den store kommunen. Vi må ha politisk styring og ikke la administrasjonen ha styringen som det er lett for i store kommuner. Og så må det ikke bare bli snakk om Drammen. Vi må snakke om Svelvik og Nedre Eiker. Det må bli en helhet. Vi må bli samkjørte. Jeg tror det kan gå, og jeg ser positivt på en ny kommune, sa Gjerde.

Også Venstres Jostein Kretz har vært en markant motstander av kommunesammenslåingen. Dette la han heller ikke skjul på fra talerstolen i Fossekleiva under onsdagens møte.

– Likevel er jeg fullt ut innstilt på å gjøre mitt beste for den nye kommunen. Jeg er glad i både Nedre Eiker, Drammen og Svelvik, og en hjertesak for meg er å jobbe for utkanten i den nye kommunen. Jeg er veldig redd for at alt skal dreie seg om sentrum, men jeg tror ikke jeg blir alene i den kampen der. Det er viktig for meg at man kan leve et god liv i nærmiljøet sitt hele livet. Det er mange som vil kanskje oppfatter meg som en vaktbikkje fremover, men husk hensikten min. Det er at innbyggerne i hele kommunene skal få det best mulig, sa Kretz.

At motstandere av kommunesammenslåingen nå velger å se fremover ble tatt godt imot av dem som har jobbet for sammenslåingen.

– Jeg vil gi ros til dem som har vært kritiske til sammenslåingen, men som har gått opp på talerstolen her og sagt at de ser fremover. Da har vi gode forutsetninger for å lykkes. Dette har styrket meg i troen på at dette kommer til å bli bra, sa Jon Helgheim som er fungerende varaordfører i Drammen og gruppeleder for Fremskrittspartiet i bystyret.

– Gi hverandre raushet

Både Helen Bjørnøy og Per Arne Olsen som er fylkesmann i henholdsvis Buskerud og Vestfold påpekte at det felles kommunestyremøtet var en historisk hendelse og en milepæl i arbeidet med å etablere Nye Drammen kommune. Men de la samtidig ikke skjul på at det er mye arbeid som skal gjøres før Nye Drammen etableres ved inngangen til 2020.

På veien dit fikk politikerne med seg tre formaninger fra fylkesmann Helen Bjørnøy:

1. Når dere nå skal bygge noe sammen, gi hverandre raushet til å feile og raushet til å forstå. Legg godviljen til.

2. Når dere blir opptatt av den indre prosessen, hold blikket fast på hvem dere er til for; innbyggerne. Ikke bli så selvopptatte at dere glemmer hvem tjenestene deres er til for.

3. Verden forandrer seg fort, og ett av områdene vi ser store forandringer på, er klimaspørsmålet. Både kloden og lokalmiljøet berøres, og dette har vi merket i både Nedre Eiker og Drammen med blant annet utfordringer knyttet til flom. Dette må vi huske på når vi skal jobbe videre med kommunesammenslåingen.

Fylkesmann Per Arne Olsen i Vestfold delte Bjørnøys formaning om raushet.

– Vær rause og nysgjerrige på hverandre. Denne sammenslåingen gjør kommunene rikere på attraksjoner. Vær opptatt av hverandres styrker og fortrinn, ikke mangler. Den nye kommunen fra Berger til Portåsen er begunstiget med svært gode forutsetninger for å tilby innbyggerne et godt liv, sa han og la til:

– Fra Vestfold gir vi fra oss en perle. Svelvik er en flott kommune i balanse, både økonomisk og på alle andre vis. Det er ikke med letthet vi gir fra oss Svelvik, men det er med stolthet. 

Fossekleiva