Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?

- Fjell skole står ny i løpet skoleåret 2019-2020. Min inntreden i ny kommune vil være å etablere Nye Fjell skole, og med dette ta grep for å videreutvikle skolens pedagogiske plattform. 

- Gjennom et økt fokus på tilpasset opplæring, videreføre de gode skoleresultatene og skape en varig og stabil plattform for læring på Fjell skole. Et annet viktig arbeid blir å ta «hele» skolen i bruk og utnytte de didaktiske mulighetene som ligger i en ny skolebygning og skolegård. Sentralt ligger også de muligheter som ligger i det felles løftet for områdeutviklingen på Fjell.

- Får å få til dette må dette ligger til grunn: «Alle ansatte på Fjell skole skal ha respekt for og ta ansvar for sine kolleger og omgivelser. Oppleve utfordringer i jobben hver dag. Oppleve mestring og at de lykkes hver dag. Føle engasjement og undring i arbeidsprosessen. Være aktive ansatte i måten de tilegner seg kunnskaper og i fysisk aktivitet. Trives og føler seg trygge på her på Fjell skole. Min oppgave som rektor bli å bidra til å legge til rette for at de som er i klasserommet er rustet og har verktøy til å utføre jobben sin. Gjennom et økt fokus på et god lærings- og arbeidsmiljø vil dette bidra til en læring for fremtiden for elevene våre.

Hvorfor ville du ha denne jobben?

- Jeg har et ønske om være en del av et skolemiljø og her kunne bidra til at læring skjer, i samarbeid med gode kolleger.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?

- Gjennom samarbeid løser vi oppgavene sammen.

Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?

- Fjell skole har et fantastisk personale som fortjener at jeg gjør så godt jeg kan!

Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?

- Drammen kommune har et fortjent rykte som en god skolekommune, mine forventinger er at dette videreføres.

Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?

- Fjell, hvor ellers!

Fakta

  • Navn: Arnstein Larsen
  • Alder: 53
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Rektor Fjell skole
  • Nåværende stilling:  Rektor Fjell skole
  • Bosted: Skoppum