Bilde av Espen Sørvig
Bilde: Espen Sørvig er ansatt som kommunalsjef for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?

- Sikre en helhetlig ivaretagelse for langvarige og sammensatte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldre.

Hvorfor ville du ha denne jobben?

- Det var utrolig spennende og nytt at Nye Drammen valgte å opprette en kommunalsjef for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mennesker med nedsatt funksjonsevne lever livene sine på alle samfunnsarenaer og alt skal kunne være universelt og ikke nødvendigvis spesielt tilrettelagt.

Det er likevel en anerkjennelse at det for enkelte er komplekse tjenestereiser som krever noe mer enn basistjenester og likebehandling. Så blir det spennende å få muligheten til å få bygge stein på stein og skape gode tjenester med alle leddene som må henge sammen for å kunne lykkes.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?

- Jeg ser på meg som en engasjert og relasjonsorientert leder med medarbeiderskap som en viktig ledelsesfilosofi.

Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?

- Jeg henter mye av energien min i møte med andre engasjerte mennesker. Det å møte mange unike spennende mennesker lærer du alltid noe av som leder. Særlig energi gir jo de menneskene som byr på seg selv og som ikke er så høytidelig og har trua på at ingen ting er umulig.

Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?

- Det å få alt til å bli optimalt for den enkelte krever at alle må ta del og få muligheten til å delta. Innenfor tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne er FNs menneskerettigheter en guideline som sier hva vi skal ivareta og som ledere forventes det et ansvar å veilede i fht til dette.

Etableringen av Nye Drammen vil kunne bidra mot en enda mer synlighet i arbeidet i å justere eller stramme inn holdninger og hvordan arbeidet skal gjøres. Dette er en prosess som forventer en høy etisk beredskap og gode holdninger.

Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?

- Jeg har ikke kjent Nye Drammen så lenge, men som nordlending er det for meg fantastisk fint langs elven og fjorden.

Fakta

  • Navn: Espen Sørvig
  • Alder: 44 år
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Kommunalsjef for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Nåværende stilling: Virksomhetsleder tilrettelagte tjenester; boveiledning og aktivitet
  • Bosted: Asker
  • Sivil status: Gift