Bilde av Håkon Løvli
Bilde: Håkon Løvli er ansatt som virksomhetsleder geodata.

Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?

- Geodata har ansvar for at kart og eiendomsinformasjon har best mulig kvalitet, slik at vi og andre virksomheter i kommunen kan drive optimal saksbehandling innenfor aktuelle fagfelt.

- Innbyggere og næringsliv skal få tilrettelagt nødvendig stedfestet informasjon fra oss og andre offentlige etater, til bruk i alt fra mindre bygge- og eiendomssaker til større utbyggingsprosjekter.

Hvorfor ville du ha denne jobben?

- Har hatt tilsvarende jobb i Drammen i snart 7 år, og tidligere i ca. 10 år i Asker kommune. Mener selv å ha en god oversikt i fagfeltet, men ser veldig fram til å få samlet enda mer kompetanse, slik at vi i tillegg til de vanlige driftsoppgavene kan få et større fokus på utvikling og økt bruk av data.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?

- Løsningsorientert. Tilgjengelig. Opptatt av åpenhet - liker å ha god kontakt med mine medarbeidere, ikke for å kontrollere eller detaljstyre at de «gjør jobben», men for å ha oversikt over hva de holder på med av oppgaver og hvordan de alt i alt har det.

Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?

- Kollegaer som trives på jobben og dermed gjør en god jobb er motiverende. Viktig å ha et positivt syn på både jobben og livet ellers. Å holde seg i passe god fysisk form hjelper også på energinivået.

Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?

- Jeg har en forventning om at det å jobbe i den syvende største kommunen i Norge vil stille store krav både til ledere og medarbeidere. En stor organisasjon krever økt struktur i måten vi jobber på og derigjennom vil vi kunne levere enda bedre tjenester enn i dag.

- En stor kommune vil være mer attraktiv som arbeidsplass slik at vi kan rekruttere «de beste». Målet bør være at Drammen skal være best i klassen på saksbehandling innenfor tekniske tjenester.

Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?

- Vakkertjern/Tverråsen i Drammensmarka.

 

 

 

Fakta

  • Navn: Håkon Løvli
  • Alder: 56 år
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Virksomhetsleder Geodata
  • Nåværende stilling:  Kart- og geodatasjef i Drammen kommune
  • Bosted: Borgen i Asker
  • Sivil status: 3 barn (18,20,24 år)