Bilde av Hugo Limkjær
Bilde: Hugo Limkjær er ansatt som virksomhetsleder Ny Start.

Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?

- Samarbeide med ledergruppen i Nye Drammen, egne avdelingsledere- og ansatte i Ny Start med å bygge opp et lett tilgjengelig, og proaktivt tjenestetilbud. Her blir det viktig å samarbeide på tvers med blant annet NAV, Pilot Knutepunkt og Åpent hus, for å nevne kanskje de viktigste til å begynne med.

Hvorfor ville du ha denne jobben?

- Det virket som den mest spennende jobben i Nye Drammen for meg på grunn av tjenesteområdene, og være med å bygge noe nytt og en «Ny Start» for de vi skal tilby tjenester.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?

- Jeg er målrettet, rolig, inkluderende, lyttende, tydelig, ydmyk og omsorgsfull.

Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?

- Liker godt å være sammen med familie og venner. Du finner meg ofte på sykkel, eller på gåtur i marka eller fjellet. Leser en god del, det gir også energi.

Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?

- Jeg er begeistret for den politiske plattformen. Jeg ser nå at organiseringen underbygger den politiske plattformen på en god måte. Det betyr at dette blir en innovativ kommune av de sjeldne, og det skaper høye forventninger til Nye Drammen og egen innsats.

Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?

- Jeg liker godt Bragernes torg.

Fakta Hugo Limkjær

  • Navn: Hugo Limkjær
  • Alder: 49
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Virksomhetsleder Ny Start
  • Nåværende stilling:  Virksomhetsleder i Senter for oppvekst
  • Bosted: Oslo
  • Sivil status: Samboer, to barn