Portrett av Jarle Blikken.
BILDE: Jarle Blikken er ansatt som rektor ved Åssiden Skole.
Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?
- Legge til rette for at barn i bydelen får et godt helhetlige oppveksttilbud både i skoletida og på fritiden. «Våre» barn skal oppleve trivsel, mestring og utvikling i et lekent og fremtidsrettet miljø.
Hvorfor ville du ha denne jobben?
- Jeg ønsket å være en pådriver og påvirke arbeidet med å skape et godt sted å vokse opp på Åssiden. Som rektor kan jeg sammen med gode kollegaer, det store laget av ansatte på egen skole og skolene i sonen, og frivilligheten, skape noe som er unikt for Åssiden.
Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
- En lagbygger med tydelighet og varme, som er glad i elevene og de ansatte.
Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?
- Fra deltagelse i Åssiden IF som frivillig.
Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?
- Jeg forventer en ny kommune som er fremoverlent, og som søker moderne og fremtidsrettede løsninger på de utfordringene som måtte komme.
Og en kommune som setter miljøet i fokus.
Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?
- Åssiabanen.

Jarle Blikken

  • Alder: 51
  • Stilling i Nye Drammen kommune:
  • Nåværende stilling:  Virksomhetsleder / rektor ved Åssiden skole
  • Bosted: Drammen
  • Sivil status: Gift