Jørgen Hovde
BILDE: Jørgen Hovde er ansatt som virksomhetsleder bibliotek og møteplass.

Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?

- Det er utrolig mange flinke folk som kommer fra de tre kommunene, med forskjellig bakgrunn og arbeidsoppgaver, som skal jobbe i virksomheten. Blant det viktigste er oppgaven med å få bygget opp en sammenspleiset virksomhet som jobber med å gi god tjenesteproduksjon og relevant og framtidsrettet utvikling.
Hvorfor ville du ha denne jobben?
- Å være virksomhetsleder for bibliotek og møteplass er utrolig spennende. Det blir en av virksomhetene som jobber tett mot innbyggerne der alle er i målgruppa. Innbyggertorgene skal opprettes som et møtepunkt for informasjon og dialog for innbyggerne i alle kommunedelene.
Det å se innbyggertorg i sammenheng med bibliotekene bidrar til positive samspill og synergier som gir en mulighet til et styrket tilbud til innbyggerne.
 
Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
- Hvis spørsmålet hadde vært om jeg har noen mantra, ville jeg svart: «har mine kolleger en god dag på jobb har jeg en god dag på jobb». Jeg er opptatt av tillit og å lede på en måte som gjør at mine kolleger både opplever utfordring, eierskap og motivasjon.

Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?
- Jeg starter alltid dagen når jeg kommer på jobb med flere kopper kaffe. Mens kaffen nytes får jeg mye energi av å se at det jeg gjør på jobb har betydning for både kolleger og innbyggere.
Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?
- At det jobbes fra et utgangspunkt med involverende, gode prosesser. Videre tenker jeg at vi har en stor og spennende utfordring med det å finne løsningene som gjør at vi faktisk får mer ut av å være en større organisasjon.
Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?
- Gang- og sykkelstien som går langs Steinberg nede ved Drammenselva er veldig fin. Jeg sykler på den flere ganger i uka, til og fra jobb. Ofte er det en flott start på arbeidsdagen, med utsikt til elva og det grønne.

Jørgen Hovde

  • Alder: 32             
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Virksomhetsleder bibliotek og møteplass
  • Nåværende stilling:  Biblioteksjef Nedre Eiker bibliotek
  • Bosted:  Hokksund
  • Sivil-status: Samboer med to barn