BILDE: Kari Dehli Halvorsen er ansatt blir virksomhetsleder for Pilot.
Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune? 
- Piloten vil prøve ut en ny ledelsesform i en av kommunedelene – vi skal i et tverrfaglig miljø yte et bredt spekter av tjenester – slik at befolkningen skal oppleve at det er «en dør inn» til kommunen – og bedre samordning av de  tilbudene borgerne trenger, slik at man får riktig tiltak til riktig tid uten «å falle mellom flere stoler».  Befolkningen skal oppleve at det er lett å komme i kontakt med kommunen der de bor.
Hvorfor ville du ha denne jobben?
- Dette er et svært spennende nybrottsarbeid i en ny storkommune. Erfaringer fra tidligere jobber har vist at sektorinndeling, med hvert sitt budsjett og faglig innfallsvinkel, ikke alltid fremmer de beste tverrfaglige løsningene for familier med sammensatte behov. Det blir flott å være med på dette innovasjonsarbeidet, og høste erfaringer som vil  forbedre kommunale tjenester. Piloten skal også ha følgeforskning, slik av vi fortløpende kan evaluere og korrigere kurs i årene som kommer.
Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
- Jeg liker nok utviklingsarbeid bedre enn administrasjon. Jeg er opptatt av gode, og åpne prosesser.  Videre er jeg  opptatt av roller, kommunikasjon og relasjoner – noe jeg har med meg fra tidligere arbeid som familieterapeut .  Som leder må jeg være nær nok kollegaer til å fange opp hva som skjer i organisasjonen,  for kultur overstyrer i stor grad strategi.   Vi må lære av feil:  Jeg er opptatt av å skape en kultur der det er trygt at avvik meldes,  og håndteres på å måte som gjør at vi lærer og er i utvikling.
Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?
- Jeg er utadvendt av natur, så først og fremst henter jeg energi i samspillet med gode kollegaer som ønsker utvikling. Hvordan man presterer på jobben er jo også avhengig av hvordan man har det ellers i  livet – så nærkontakt med familie og venner er viktig påfyll. Som hobby er jeg veldig glad i hagearbeid og tilbringer mye tid i drivhuset mitt – der kan jeg også  "lade batteriene".
Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune? 
- Det legges opp til en storkommune som skal være virkelig fremoverlent i utvikling av nye former for samhandling med innbyggere, næringsliv og frivillig sektor – her tror jeg det er veldig mye  å hente!  Det er flott at Nye Drammen har fokus på å motarbeide utenforskap – og rigge tjenester som er tilgjengelige for dem som er i størst risiko – både eksplisitt i Ny Start, men også gjennom at ledere på alle nivåer har ansvar for tvers av sektorer.  Vi blir blant Norges største kommuner, med mulighet for spesialiserte tjenester og gode fagmiljøer – jeg tror organiseringen i NyeDrammen vil fremme dynamikken mellom  å være nærmere folk -   gjennom knutepunktene ute i kommunedelene -  og samtidig kunne trekke veksler på spisskompetanse og et bredt spekter av tilbud som kommunen er stor nok til å kunne rigge. 
Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?
- Drammen har det meste nå – jeg har alltid synes at Finnemarka er flott, og i byen liker jeg både Drammens Teater og Union Scene godt. I Nye Drammen får vi mer kontakt med sjøen – gamle Svelvik er jo idyllisk da!

Kari Dehli Halvorsen

  • Alder: 54
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Virksomhetsleder for Pilot
  • Nåværende stilling: Tjenesteleder/barnevernleder fag - Drammen kommune.
  • Bosted: Lier
  • Sivil status: Samboer