Portrettbilde Heming Herdlevær
BILDE: Heming Herdlevær er ansatt som kommunalsjef for arealplan og miljø.
Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?
- Vi skal bidra til å videreutvikle nye Drammen som et godt sted å bo, leve og arbeide. I første omgang vil det blant annet innebære å etablere den nye organisasjonen, med en ny felles kultur og styrket felles kompetanse. Samtidig blir arbeidet med ny kommuneplan sentralt for å legge grunnlaget for utvikling av den nye kommunen.
Hvorfor ville du ha denne jobben?
- Jeg tiltrekkes av de lederutfordringene som ligger i å etablere en ny kommune. Jeg trives med å jobbe i skillet mellom strategi og drift. I tillegg er det å ha ansvar for et så viktig fagfelt for videre utvikling av kommunen, veldig inspirerende.
Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
- Samarbeidsorientert, inkluderende og åpen.
Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?
- Blant de kompetente kollegaene mine, og på fritiden med familien eller på en treningstur når jeg har anledning.
Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?
- Større og mer robuste fagmiljøer, og bedre tjenester til innbyggerne.
Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?
- Elvelangs.

Heming Rudrud Herdlevær

  • Alder: 52
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Kommunalsjef for arealplan og miljø
  • Nåværende stilling:  Byplansjef  Drammen
  • Bosted: Hønefoss
  • Sivil status: Gift