Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?

- Bidra til at innbyggerne i Nye Drammen opplever en styrking av grunnskole og oppvekst samt å satse på et aktivt lokalsamfunn for barn og unge.

Hvorfor ville du ha denne jobben?

- Ønsket jobben for å bidra i arbeidet knyttet til skole- og oppvekst i etableringen i Nye Drammen.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?

- Ønsker å inspirere medarbeidere og elever til å gjøre en best mulig jobb, skape resultater, glede, trivsel og godt miljø.

Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?

- Gjennom å se at vi sammen skaper forbedringer ved Vestbygda skole.

Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?

- Nye muligheter for endringer som skaper bedre resultater.

Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?

- Austadområdet hvor jeg har tilhørlighet siden 70-tallet. 

 

Fakta

  • Navn:  Marianne Norman-Johansen
  • Alder: 60 år
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Virksomhetsleder Vestbygda skole
  • Nåværende stilling:  Virksomhetsleder Vestbygda skole
  • Bosted: Drammen
  • Sivil status: Gift