Bilde av Odd Sveen
Bilde: Odd Sveen er ansatt som rektor på Bragernes skole.

Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?

- Fortsette å rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse og som er oppriktig glade i barn. Kontinuerlig jobbing med å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø, samt å ivareta barns trivsel, læring og utvikling i et trygt og godt læringsmiljø.

Hvorfor ville du ha denne jobben?

- Fordi jeg fortsatt trives i rektorjobben etter 22 år.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?

- Opptatt av å bygge gode relasjoner til elever, foreldre og medarbeidere, og at alle skal trives. Tydelig og med høye forventninger, og stor grad av raushet. Mitt lederskap bygger på tillit til medarbeiderne.

Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?

- I et tett og godt samarbeid med mine nærmeste medarbeidere. Turer i marka og på hytta på fjellet

Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?

- Et godt tjenestetilbud til brukerne og større nærhet til innbyggerne.

Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?

- Drammensmarka.

 

Fakta

  • Navn: Odd Sveen
  • Alder: 66 år
  • Stilling i Drammen kommune: Rektor/virksomhetsleder Bragernes skole
  • Nåværende stilling: Rektor/virksomhetsleder Bragernes skole
  • Bosted: Aronsløkka
  • Sivil status: Pappa til Emma