Portrettbilde Øyvind Schefte
BILDE: Øyvind Schefte er ansatt som virksomhetsleder psykisk helse og rus 2.

Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?

- Noe av det viktigste, mener jeg, er å utvikle  tjenestene innen psykisk helse og rus videre, slik at de blir robuste og helhetlige for å møte morgendagens utfordringer. Tjenestene må utvikles for å møte den enkelte brukers behov og ønsker i større grad, samtidig som faglig forsvarlighet blir ivaretatt. Det vil også være viktig å øke mulighetene for den enkelte til å bli  inkludert i samfunnet i form for eksempel arbeid og aktiviteter. Dette må skje i samarbeid med private, frivillige organisasjoner og andre deler av kommunen.

- Området ivaretar tjenester for en kompleks brukergruppe. Det vil derfor være naturlig å utvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, brukere og pårørende for å sikre et best mulig tjenestetilbud til kommunens innbyggere på systemnivå.

- Jeg vil bidrar til at tjenesten blir mer samarbeidsorientert overfor andre kommunale aktører. Bidra til at de ansatte trives, har faglige utfordringer og kan fortsette og være med å utvikle tjenestetilbudet.  

Hvorfor ville du ha denne jobben?

- Jeg har et ønske om å være med å utvikle tjenestene videre, fortsette endringsarbeidet som er startet opp i de 3 kommunene. Det var, og er, veldig lokkende med ambisjonene til Nye Drammen. Spesielt fokuset på å bringe tjenestene nærmere innbyggerne og øke samarbeidet på tvers. Jeg likte også godt at psykisk helse og rus har blitt holdt samlet, som tjeneste, i ny kommune. Helt avgjørende var et tydelig signal om tjenestene skal være recovery orienterte.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?

- Stabil, inkluderende, lyttende, stor tillit til ansatte, ikke behov for å bestemme alene, tydelig og tar avgjørelser. Verdsetter åpenhet og det å jobbe mot et felles mål.

Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?

- Fra et trygt og godt liv med familien. Er i tillegg så heldig at jeg får energi av å jobbe, fra brukere, ansatte og lederkollegaer. 

Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?

- Mye jobb, litt kaos i starten, så blir alt bra til slutt.

Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?

- Jeg er født og oppvokst på Åssiden, har levd store deler av mitt voksne liv i Solbergelva, så det må bli Kjøsterudjuvet - det er så og si geografisk «midt imellom».

Fakta

  • Navn:  Øyvind Schefte
  • Alder:  46
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Virksomhetsleder psykisk helse og rus 2.
  • Nåværende stilling:  Avdelingsleder psykisk helse Nedre Eiker kommune
  • Bosted: Solbergelva
  • Sivil status: Gift