BILDE: Frode Ellingsen
BILDE: Frode Ellingsen er ansatt som rektor på Rødskog skole.
Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?
- Sørge for at alle barna på skolen får et likeverdig og godt skoletilbud, faglig og sosialt.
Hvorfor ville du ha denne jobben?
- Jeg trives i jobben som rektor, og synes det er en svært spennende lederstilling - som gir muligheter til å bidra til gode oppvekstmuligheter for barna i kommunen.
Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
- Lyttende, engasjert, nysgjerrig, lagspillende og søkende etter enda bedre praksis for barnas beste.
Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?
- Jeg forsøker å være tett på praksis i hverdagen, se de dyktige medarbeiderne i møte med barna. Det er mange flinke voksne som møter barna hver dag. På fritiden være med familien min og gjerne en treningstur i naturen.
Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?
- Videreføre det gode arbeidet som allerede gjøres i kommunene, og samtidig løfte områder som enkeltkommunene er særskilt gode på for alles beste i ny kommune.
Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?
- I skogen på Konnerud.

Frode Myhre Ellingsen

  • Alder: 39 år
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Rektor/virksomhetsleder Rødskog skole
  • Nåværende stilling: Rektor/virksomhetsleder Rødskog skole
  • Bosted: Drammen
  • Sivil status: Gift, to barn