Bilde av Terje Langklopp
Bilde: Terje Langklopp er ansatt som virksomhetsleder for barnehageområde 3.

Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?

- Å samle alt det gode som har blitt gjort av pedagogisk arbeid i de tre kommunene til en overordnet plan. Her er det fantastisk mye potensiale. Skape et slagkraftig lag som skal jobbe med fremtidens barnehage. Jobbe for å skape nærmiljøer som samhandler på tvers av sektorer.

Hvorfor ville du ha denne jobben?

- Jeg ønsker å være med på å skape fremtidens barnehage i ny storkommune.

- Jeg ønsker å kunne være med på å gi barna i den nye storkommunen et best mulig utgangspunkt for det videre livet.

- Jeg ønsker å være med på å skape mange gode opplevelser sammen med de ansatte i den nye storkommunen.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?

- Engasjert, faglig, tydelig og opptatt av å gi tillit og krav til mine medarbeidere

Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?

- Gjennom gode kollegaer, aktiv fritid og gjennom å koble av når jeg ikke er på jobb.

Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?

- At vi blir et stort og sterkt lag som skal dra lasset sammen. At vi klarer å forene det beste fra alle tre kommunene. At vi blir en kommune som er opptatt av å utvikle oss og se etter gode løsninger til det beste for innbygerne.

Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?

- Fossekleiva på Berger.

Fakta

  • Navn: Terje Langklopp
  • Alder: 48
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Virksomhetsleder for barnehageområde 3
  • Nåværende stilling:  Styrer i Fjellhagen barnehage
  • Bosted: Berger
  • Sivil status: Gift